Logo služby Bezchip.cz
I Vaše texty mohou být bez chyb.

Jazykové korektury, oprava pravopisu, stylistické úpravy textů v češtině.

Copywriting, psaní článků na web, tvorba textů.

Jazykový blog

Povídání (psaní) o češtině a jazyku vůbec.

Jazykové korektury pro firmy a instituce

Jazyková korektura katalogu, prospektu, brožury, výroční a tiskové zprávy, webové stránky, manuálu, obchodního dopisu, firemní pozvánky atd.

#Jazyková korektura

Bezchip.cz | 11. 03. 2008, aktualizováno: 28. 08. 2020