Jazyková korektura česky psaného textu

Provádíme pravopisné a gramatické jazykové korektury, kompletní stylistické úpravy česky psaného textu a také píšeme texty na zakázku.

Jazykové korektury a stylistické úpravy textů

Korekturám se věnujeme od roku 2004. Naší obvyklou činností je korektura textu, kontrola a oprava pravopisu reklamních materiálů, katalogů, prospektů, newsletterů, manuálů, firemních pozvánek, obchodních dopisů, tiskových sdělení, výročních zpráv, brožur, webů, časopisů, diplomových, bakalářských, seminárních a habilitačních prací a knih.

Našimi klienty jsou jak podnikatelské subjekty, státní instituce, neziskové organizace a nakladatelství, tak jednotlivci – autoři, novináři, soukromé osoby a studenti (studentům poskytujeme slevu).

Tvorba textů na zakázku

Píšeme texty na objednávku. Nejčastěji píšeme články pro různé webové magazíny.


O nás

Službu Bezchip.cz – jazykové korektury a copywriting založili Mgr. Petra Přečková a Mgr. Lukáš Přeček (dříve spolužáci na bohemistice, nyní již řadu let manželé). Společně pracují na všech zakázkách, a jsou tedy osobní zárukou kvality odvedené práce. Jazykovým korekturám a stylistické úpravě textu se soustavně věnujeme již od roku 2004.

Korigovali jsme řadu odborných i uměleckých textů. Často opravujeme pravopis propagačních a obchodních písemností, které také stylisticky upravujeme. Redigujeme knihy pro několik nakladatelství a vydavatelství. Spolupracujeme s několika překladatelskými a reklamními agenturami.

Více se můžete dozvědět v přehledu našich referencí. Používáme obvyklé způsoby zanesení korektury, ale vždy se rádi přizpůsobíme vašim požadavkům.


Jazykový blog

Podmět × podnět

Jaký je rozdíl mezi slovy podnět a podmět? Často se to plete. Lidé tato dvě slova zaměňují nejen v mluvené řeči, ale bohužel také v psaném projevu odborném, zejména se s tímto nešvarem setkávám v závěrečných pracích studentů vysokých škol.