Jazyková korektura bakalářské nebo diplomové práce

Jazykové korektury pro studenty se slevou. Diplomku nebo bakalářku zbavíme pravopisných chyb a stylisticky ji vyladíme za jednotnou cenu 1000 Kč.

Co se týče poptávek na naše služby od studentů, nejčastěji provádíme jazykové korektury diplomových, bakalářských, seminárních, závěrečných, disertačních a habilitačních prací. Ale když na to přijde, opravíme Vám pravopis a provedeme stylistickou úpravu jakéhokoliv textu.

S požadavkem na korekturu diplomové nebo bakalářské práce nás často oslovují také zahraniční studenti, jejichž rodným jazykem není čeština a pro něž tudíž bývají český pravopis a správná stylistická podoba česky psaného textu obzvláště obtížné. I jim se záludnostmi českého jazyka velmi rádi pomáháme.

Zvýhodněná cena pro studenty

A protože máme dlouholeté zkušenosti s jazykovou korekturou studentských prací, především bakalářek a diplomek, tak víme, že ne každý student je v mateřském jazyce dostatečně kovaný. Dokonce i ti jazykově zdatnější se v tak rozsáhlém textu, jako je bakalářská nebo diplomová práce, velmi často dopustí nějaké té hrubky.

Víme to, protože tyto texty pravidelně korigujeme.

Zároveň si ale dobře uvědomujeme, že člověk studující mívá omezené finanční zdroje a napjaté rozpočty.

Rozhodli jsme se proto, že studentům pomůžeme. Což v řeči peněz znamená, že jim jazykovou korekturu diplomové nebo bakalářské práce nebudeme účtovat dle našeho standardního ceníku, ale že jim dáme slevu. Že to u nás budou mít lacinější.

Jazyková korektura bakalářské nebo diplomové práce

Se slevou.

Jenže jak to udělat, aby to bylo levnější, toť otázka. Nejdříve jsme postupovali v intencích našeho ceníku, který je postaven na účtování dle normostran, a studentům snížili cenu za jednu opravenou normostranu. Studenti byli spokojení, protože jsme jim účtovali levnější normostranu, my jazykově ladili jejich práce a všechno běželo jako na drátkách.

Avšak s přibývajícími diplomkami a bakalářkami jsme si všimli, že nám ty cenové kalkulace pro studenty vycházejí tak nějak pořád podobně, že se od sebe liší maximálně v řádu desetikorun.

A aby ne, vždyť jeden z požadavků, který je kladen na závěrečnou studentskou práci, se týká jejího rozsahu. Ano, najdou se mezi studenty psavci, kteří nedokáží odtrhnout prsty od klávesnice. Ale – proč bych to neprozradil – většina studentů je šťastná za to, že se jim s použitím všech obvyklých i novátorských fíglů podaří svůj text natáhnout natolik, aby zaplnil závazně daný minimální počet stran. A ten je nastaven přibližně stejně napříč všemi vysokými školami.

Uvědomili jsme si tedy, že to děláme zbytečně složitě. Že se s tím počítáním normostran a uplatňováním slevy vlastně zbytečně zdržujeme. A tak jsme si řekli, že uzrál čas, abychom za jazykovou korekturu diplomky a bakalářky stanovili jednotnou cenu. Zvýhodněnou jednotnou cenu pro studenty.

Jazyková korektura jedné běžné diplomky nebo bakalářky obvyklého rozsahu Vás tak bude stát tisíc korun českých. A pozor: za tuto cenu Vám opravíme hrubky a vymýtíme pravopisné a gramatické nešvary, ale také se podíváme na stylistickou stránku Vašeho textu. Čili za 1000 Kč provedeme kompletní jazykovou korekturu včetně stylistické úpravy Vaší diplomové nebo bakalářské práce.

„A jak jste došli zrovna k takovéto úchvatné ceně?“ možná se ptáte.

Jednoduše.

Vzali jsme si do ruky naši účetní knihu se záznamy za posledních deset let a vyhledali v ní částky, které nám zaplatili studenti za korekturu svých diplomových a bakalářských prací. Všechna čísla jsme pečlivě sečetli a vydělili, zkrátka vypočítali jsme průměrnou cenu jazykové korektury. Výsledek pak ještě zaokrouhlili na tisíce směrem dolů. A…

Ne, takto určitě ne, kdo by se s tím takto babral, že?

Teď vážně. Prostě jsme tu částku střelili od boku. Jako zkušení pistolníci. Vždyť proboha ty korektury diplomek děláme už tolika let! A myslím, že jsme se trefili přesně tak, že ta cena je příjemně student friendly.

A jak se naše cena za kompletní jazykovou korekturu líbí Vám? Je ok?

Shrnuto: obvyklá cena za kompletní jazykovou korekturu a stylistickou úpravu jedné diplomové nebo bakalářské práce činí 1000 Kč.

Pokud by Váš text vyžadoval nadstandardní péči jazykového korektora, předem Vás na tuto skutečnost upozorníme a nabídneme Vám cenovou kalkulaci, která toto zohledňuje. Nicméně Vás můžeme ujistit, že toto se stává velmi zřídka. Týká se to zejména textů, které psali studenti, jejichž mateřskou řečí není český jazyk. Ale i těmto zahraničním studentům se snažíme vyjít cenou maximálně vstříc.