Reference

Jazykové korektury = naše práce.

Máme mnohaleté zkušenosti (od roku 2004) s jazykovými korekturami odborných i uměleckých textů. Často opravujeme pravopis propagačních a obchodních písemností, které také stylisticky upravujeme.

Pravidelně korigujeme knihy pro nakladatelství Fragment. Redakčně jsme připravili celou řadu knih (např. pro nakladatelství Eugenika) a našima rukama prošlo také mnoho novinových článků týdeníku Listy Moravskoslezské, odborných lékařských článků, brožurek, příruček, knih, letáků a plakátů (pro společnosti Wolf & Company s. r. o., Eli Lilly ČR, s. r. o., Medakta, s.r.o.). Zpracováváme jazykové korektury pro grafické studio a reklamní agenturu Dost dobrý design s. r. o. a věnujeme se opravám metodologických příruček a jiných textů pro Erudis, o. p. s.

Kromě těchto soustavných či opakovaných zakázek jsme měli možnost provést jazykové a stylistické korektury dalších textů, se kterými se na nás obrátily nejrozmanitější subjekty.

Přehled zpracovaných textů

Vizitkou korektora jsou texty, ve kterých provedl korekturu. Zde jsou ty naše. V seznamu naleznete většinu knih, projektů a rozsáhlejších a zároveň veřejně dostupných textů, na kterých jsme se v průběhu let podíleli. Kromě jazykových korektur a stylistických úprav jsme u některých publikací obstarávali kompletní redakční přípravu.

Výběr ze zpracovaných textů (2004–2022)