Způsob zpracování korektury textů

Způsoby, kterými můžeme zapracovat jazykové korektury do textu.

Kontrole pravopisu podrobíme nejen váš tištěný, ale samozřejmě také elektronický dokument. Jen způsob provedení samotné korektury se bude trochu lišit. Jinak se zapisují korektorské poznámky na arch papíru a jinak se text edituje v programu na počítači. V obou případech však při zaznamenávání jazykové korektury zohledňujeme požadavky zadavatele. Zde uváděné možnosti zanášení korektury do textu nejsou proto jedině možné, pouze v praxi nejvíce využívané.

Elektronické dokumenty

Elektronické dokumenty lze z korektorského hlediska rozdělit do dvou skupin. Na ty, které lze snadno upravovat textovým editorem, jako je LebreOffice / OpenOffice.org Writer nebo MS Word. A na ty ostatní, jejichž editace vyžaduje nějaké speciální nástroje nebo postupy.

Formáty textových editorů

V textovém editoru lze pracovat např. se soubory, které jsou označeny příponou *.odt, *.doc, *.rtf, *.txt. Do těchto textových dokumentů můžeme zanést opravy přímo nebo pomocí funkce sledování změn.

Formát *.pdf

Formát *.pdf a další DTP formáty se nejčastěji (pokud to daný formát umožňuje) korigují pomocí zvýraznění opravovaného slova a vložení poznámky o tom, co a jak má být opraveno. Další možností je zaznamenat potřebné opravy do samostatného textového souboru. V obou případech je potřeba naše korektorské poznámky následně zanést vaším sazečem do příslušných textových polí.

Formáty webových stránek

Texty webových stránek lze ke korektuře dodat jako samostatné textové soubory nebo přímo v podobě *.html kódu. Ve druhém případě můžeme korektury zanést buď přímo do zdrojového kódu webové stránky, anebo do samostatného textového dokumentu.

Obrázky a další formáty

Jazyková korektura textu, který je součástí obrázku, se nejčastěji zaznamenává do samostatného textového souboru. Pokud je váš text uložen v jiném než zde uvedeném formátu, věřte, že způsob provedení korektury je jen věcí dotazu a domluvy. Vhodné řešení se vždycky najde.

Vytištěné texty

Do textů, které jsou již vytištěné, je jazyková korektura standardně zanášena pomocí korektorských značek. Pochopitelně se však ne každý v korektorských značkách orientuje, a proto je možné po vzájemné domluvě provést jazykovou korekturu i jiným způsobem.

Knihy a další publikace vyžadující dvojí čtení

Kniha před svým vydáním většinou projde dvojím korektorským čtením. Text bývá zpravidla dodán nejdříve v některém elektronickém formátu a je provedena první korektura. Následně se kniha vysází a je vytištěn zkušební výtisk, který projde druhou korekturou, tzv. druhým čtením. Při druhém čtení zanášíme do textu opravy např. pomocí korektorských značek.