Milion, nebo milión

Mám napsat číslovku milion s krátkým o, nebo s dlouhým ó? Správně se píše milion, nebo milión?

Slova přejatá, která končí na -on, často můžeme zapsat jak s krátkou samohláskou „o“ (-on), tak také s dlouhým „ó“ (-ón). Týká se to také základní číslovky milion, resp. milión. Správně jsou tudíž obě varianty. Oba zápisy si jsou rovnocenné a není mezi nimi žádný stylistický ani jiný rozdíl.

Stejné pravidlo platí také např. pro slova balkon (balkón), balon (balón), bonbon (bonbón), citron (citrón), faraon (faraón), kamion (kamión), maraton (maratón), salon (salón), stadion (stadión), špion (špión) nebo vagon (vagón). Ovšem u některých slov přejatých končících na -on/-ón toto pravidlo uplatnit nelze. Musíme si zapamatovat, že slova archón, fanfarón a kujón se píší jedině s dlouhou samohláskou „ó“ (-ón). A naopak např. přejaté slovo šampon vždy s krátkým „o“ (-on).

U slov příbuzných a odvozených si také můžeme zvolit, kterou variantu zápisu použijeme. Správně je milionkrát i miliónkrát, milionový i miliónový, miliontý i milióntý apod.

Ovšem přestože je možné vybrat si, jak slovo napíšeme (-on/-ón), je z hlediska stylistiky vhodné dodržovat zásadu, že v jednom textu vždy používáme stejnou podobu zápisu. Pokud např. napíšeme milion, píšeme milion s krátkým „o“ (-on) v celém textu. A to také v případě slov odvozených a příbuzných (milionkrát, milionový atd.).

Milion

Správně.

Milión

Správně.

Příklady milion, resp. milión

Miliónkrát (Milionkrát) jsem ti říkala, že si Frantu nevezmu ani za milión (milion)!

Franta vyhrál v loterii milión (milion) korun.

Milión (milion) sem, milión (milion) tam, hlavně že se máme, Františku, rádi.

Lukáš Přeček | 12. 04. 2021