Balon, nebo balón? A balonek, nebo balónek?

Které slovo z dvojice slov je napsáno správně: balon, nebo balón; balonek, nebo balónek?

U přejatých slov, která končí na -on (-ón) občas tápeme, zda psát dlouhou nebo krátkou samohlásku. Takovým příkladem může být také slovo balon, respektive balón. Je tedy správně krátká, nebo dlouhá samohláska?

Správně jsou obě varianty. Můžeme psát balon i balón. Pravidla umožňují oba způsoby zápisu, aniž by mezi nimi byl jakýkoliv rozdíl. Obě varianty jsou bezpříznakové a stylisticky rovnocenné. Ovšem v minulosti toto jednoduché pravidlo, kdy jsou správné obě varianty, neplatilo. Naštěstí dnes už ano. Jediné, na co bychom si při psaní tohoto slova měli dát pozor, je to, abychom v textu vždy dodržovali zápis buď s dlouhým, nebo krátkým o.

Stejné pravidlo platí také pro slova odvozená, např. můžeme psát balonek i balónek.

Balon

Správně.

Balón

Správně.

Balonek

Správně.

Balónek

Správně.

Příklady balon vs. balón

Na obloze letěl balon | balón.

Pojď si hrát s balonem | balónem!

Příklady balonek vs. balónek

K dítěti se kutálí balonek | balónek.

Balonek | Balónek ho trefil do nosu.

Lukáš Přeček | 12. 04. 2014