Hold × holt

Podíváme se na dvě slova, která se vyslovují stejně, ale významem se liší. Vysvětlíme si, kdy použít holt (s „t“ na konci) a co znamená hold (s „d“ na konci).

Hold a holt jsou slova, která se vyslovují stejně, ale významem se liší. A to tak, že hodně. Tak si holt budeme muset zapamatovat, které je které.

Hold

Hold (psáno s „d“ na konci) ve významu projev úcty, složení pocty (okázale, se všemi poctami).

Holt

Holt (psáno s „t“ na konci) se používá jako povzdech s významem inu, zkrátka, prostě, zkrátka a dobře, tedy.

Příklad hold vs. holt

Vzdal hold svému králi.

Holt to tak je. Smiř se s tím.

Pragmatické vyjádření prezidentova mluvčího po zveřejnění tragické události národu: „Holt mu ještě nechám složit hold, pak si najdu nového zaměstnavatele a život půjde dál. Tedy alespoň ten můj.“

Lukáš Přeček | 26. 01. 2015