Pravopisná podoba reklamních sloganů

Reklamní slogany, které si pohrávají s českým pravopisem.

Pravopisná podoba současných česky psaných reklamních sloganů, které na mě hledí z billboardů, stránek časopisů, fasád domů, výloh obchodů, televize apod., stojí rozhodně za zmínku. Vychází z toho, že čeština je jazyk bohatý na slovní hříčky, je to jazyk, který ke hře se slovy jakoby sám vybízí, a této vlastnosti jsou si vědomy i reklamní agentury, jež vymýšlejí reklamní slogany pro své klienty. Reklamních sloganů pohrávajících si s českým pravopisem, s pravopisnou podobou jsem kolem sebe zaznamenala docela dost. V oblasti zapisování reklamních sloganů to vypadá na nový trend.

Reklamní slogan
Reklamní slogan

Na tomto místě bych ráda uvedla tři reklamní slogany, na které jsem v nedávné době narazila. Tím prvním byl slogan na billboardu, který přesvědčoval zákazníky, aby si vybrali firmu BESTA, protože to pro ně znamená bezstarostné řešení (přesné znění sloganu: BESTA – BESTAROSTNĚ). Druhý nápis jsem zaregistrovala na projíždějícím autě s českou poznávací značkou, na kterém bylo napsáno: ROSIGNOL BESKIDY. Poslední slogan, na který jsem nevěřícně zírala, se vyjímal ve výloze obchodu se sportovním oblečením a obuví. V popředí reklamy pózuje medvídek mýval, který hlásí: Mývali tu dobré slevy, teď je mývají lepší!

Jsem si vědoma toho, že kreativním reklamním agenturám může připadat velmi chytré takto si pohrávat se slovy (bestarostně – popírá předponu bez a spojuje zs v jednopísmenné s), zapisovat slogan podle toho, jak se slovo píše v cizím jazyce (ski vs. Beskydy), ignorovat psanou podobu a řídit se jen výslovností (mýval x míval) nebo prostě tak, jak jim to přijde vhod. Je všeobecně známé, že aby měl reklamní slogan úspěch, musí být něčím zvláštní, poutavý, šokující, provokující, musí vzbuzovat pozornost nebo ještě lépe, vyvolávat v člověku emoce (ve mně jakožto jazykové korektorce emoce tyto reklamní nápisy rozhodně vyvolávají). Tedy cílem takovýchto sloganů je upoutat pozornost spotřebitele, a to se jim zaručeně daří.

Na druhou stranu na pohrávání si sloganů s pravopisnou podobou vidím něco velmi pozitivního. Jakési uvědomění česky psaného textu a jeho pravopisné podoby v době, kdy jsme zahlceni obrázky, videi, vizuálními a grafickými prostředky apod. Takže velmi ráda budu takových reklamních sloganů, které mne donutí přemýšlet nad českým jazykem, potkávat více.

Petra Přečková | 01. 02. 2016