Vitamín × vitamin

Jak se to slovo píše správně česky? S krátkým, nebo dlouhým i? Vitamin, nebo vitamín?

Není třeba se přít (ať z toho neonemocníme). Přejaté slovo vitamín je dubleta. Správně jsou proto obě varianty: vitamín i vitamin.

Mezi vitamínem s dlouhou nebo krátkou samohláskou i není co se týče správného pravopisu žádný rozdíl. Někteří pisatelé ale mohou mezi těmito dvěma variantami zápisu pociťovat malý rozdíl stylistický. Zatímco výskyt slova vitamin s krátkým i by předpokládali v odborně pojatém textu, vitamín s dlouhým í by použili ve všech textech ostatních.

Osobně se domnívám, že progresivnější varianta je vitamín, že v současné době v češtině převažuje, že se v česky psaných textech vyskytuje častěji. Nicméně správné jsou obě varianty a jak slovo vitamín budete psát vy, závisí jen na vašem rozhodnutí.

Vitamín

Správně.

Vitamin

Správně.

Příklady vitamín vs. vitamin

Citrón obsahuje velké množství vitamínu / vitaminu C.

Koupím si v lékárně vitamíny / vitaminy.

Tomu salátu říkám vitamínová / vitaminová bomba.

Lukáš Přeček | 12. 06. 2016