Citron, nebo citrón?

Jak se to slovo píše správně česky? S krátkým, nebo dlouhým o? Citron, nebo citrón?

Správně jsou obě podoby zápisu, s krátkým i dlouhým vokálem o. Toto slovo patří mezi dublety.

Obecně platí, že u většiny slov cizího původy, která končí na -on (kromě slov archón, fanfarón a kujón), smíme jejich český ekvivalent psát s -on i s -ón na konci.

Mezi těmito variantami není žádný významový, stylistický ani jiný rozdíl. Pouze je ze stylistického hlediska vhodné, abychom v celém textu používali pouze jednu variantu zápisu, tzn. buď budeme v rámci jednoho textu psát vždy citrón, nebo vždy citron. Výběr varianty je však pouze na pisateli.

Citron

Správně.

Citrón

Správně.

Příklady citron vs. citrón

Tváříš se kysele jako citron | citrón.

Uvařím si čaj s citronem | citrónem.

Citrony | Citróny obsahují vitamin C.

Na citroníku | citronovníku | citrónovníku rostou citrony | citróny.

Lukáš Přeček | 12. 06. 2017