Bonbon × bonbón × bombón

Jak se to píše česky? S krátkým, nebo dlouhým o? Bonbon, nebo bonbón? A co ten bombón psaný s m uprostřed?

Bonbón je slovo přejaté z francouzštiny. Vzniklo zdvojením přídavného jména bon (dobrý). Jde o expresivní vyjádření, které pravděpodobně vzešlo z dětské mluvy. Podobně jako české mňam mňam.

Poučka v Pravidlech českého pravopisu praví, že ve slovech přejatých, která končí na -on (-ón), můžeme psát, až na několik výjimek, krátkou i dlouhou samohlásku. Správně spisovně je tedy jak bonbon, tak bonbón.

Pro obě varianty platí, že si jsou rovnocenné. Není mezi nimi žádný stylistický ani významový rozdíl.

V češtině někdy (a ne jen dětem) „leze z pusy“ výslovnost ×bombón. Což může svádět rovněž k chybnému napsání tohoto slova v podobě ×bombón. Ale jak jsem uvedl, jde o chybu, která pramení z chybné výslovnosti (nemá oporu v etymologii slova).

Bonbon

Správně.

Bonbón

Správně.

Bombón

Chyba!

Příklady použití slova bonbon (bonbón)

Lepí se na mne jako vosa na bonbon / bonbón.

Když sníš bujon / bujón, můžeš si vzít bonbon / bonbón.

Bujon i bujón

A když už to tady zaznělo a jsme u těch poživatin, zmíním se v této souvislosti také o slovu bujon (nebo bujón, chcete-li). Ano, tušíte správně: také v případě slova bujón záleží pouze na pisateli, jaké o, zda dlouhé, či krátké v tomto slově napíše.

Podobně jako slovo bonbón se také slovo bujón dostalo do českého jazyka z francouzštiny. Dnešní francouzské podstatné jméno bouillon se překládá českým podstatným jménem vývar (anebo právě oním slovem přejatým, kterým je bujón).

Lukáš Přeček | 12. 06. 2019