Túra, tůra, tour a turné

Jak se to píše správně česky? S kroužkem, nebo čárkou? Tůra, nebo túra? A co s tím má co dělat tour a turné?

Jelikož slovo túra patří mezi slova přejatá, píše se nad u v kořenu slova vždy čárka. Slovo ×tůra v českém spisovném jazyce neexistuje.

Neplatí zde tedy obecná poučka, že uprostřed a na konci slov se nad dlouhou samohláskou ů píše kroužek, kdežto čárku smíme nad dlouhé ú napsat pouze na začátku slova.

Proč tomu tak je? Inu, právě proto, že se jedná o slovo cizího původu, slovo přejaté. V žádném slově přejatém se v češtině grafém ů čili u s kroužkem nepíše. Podobně např. manikúra.

A proč? Inu, je dáno historickým vývojem našeho jazyka. Zjednodušeně řečeno v průběhu 14. až 15. století se v některých slovech původní dlouhé o (ó) „přeměnilo“ na dvojhlásku uo a ta následně na dlouhé u (ů). Ten kroužek nad písmenem u je ve skutečnosti právě ono o z dvojhlásky uo.

Túra

Správně.

Tůra

Chyba!

Příklady túra vs. tůra

Dnes půjdu brzy spát, zítra nás čeká celodenní túra.

Chodí snad na pěší túry jen tur, turci a turisté?

Když Jarmila dosmažila řízky, vydali jsme se konečně na tu slibovanou vysokohorskou túru.

K etymologii slova túra

Když už jsme se zmínili o tom, že slovo túra je slovo přejaté z cizího jazyka, dovolím si malou etymologickou úvahu.

Slovo túra s významem cesta nebo procházka „doputovalo“ do češtiny z němčiny (Tour), která ho zase převzala z francouzštiny (tour).

Francouzsky la tour znamená také věž (la tour Eiffel). Možná by proto někoho mohlo napadnout, že lidé chodili na výlety k věži, z čehož se odvodilo, že chodí na túry. Ale takto romantické to bohužel není.

Význam francouzského slova tour má původně co do činění s otáčením, ve smyslu obrat nebo otočení. A z tohoto „otáčení“ vzešla mimo jiné také okružní cesta. Každého hned jistě napadne spojitost s jinými přejatými slovy, jako je turné, ale také turnus nebo turnaj. Ze všech těchto slovíček cítíme, že se něco někam ubírá (cesta) a zároveň se to opakuje (otáčí, točí dokola, je v kruhu).

Je zajímavé, že i dnes, přestože existuje počeštěná verze slovíčka tour, tedy túra (případně turné, turistika), se v českých textech běžně setkáváme se slovem tour, např. v prospektech a názvech cestovních kanceláří (CK Všudebyl Tour). Anebo třeba v názvech závodů, a to nejen těch zahraničních, což je pochopitelné (Tour de France), ale také těch, které se pořádají v Česku (ČEZ SkiTour). I když na druhé straně „ČEZ lyžařská túra“, resp. „ČEZ lyžařské turné“ by znělo dost podivně (a rozhodně ne tak světově).

Tímto svým zamyšlením jsem chtěl pouze konstatovat, že jedno slovo tour se v češtině zabydlelo (přinejmenším) dvakrát. Jednou v počeštěné podobě túra (turné). Podruhé v psané podobě nezměněné, byť tentokráte podle mého názoru pravděpodobně pod vlivem angličtiny a s určitým významovým rozdílem. „Toto druhé tour“ stojí svým významem blíže českým slovům turné nebo výlet a evokuje něco předem připraveného, organizovaného. Kdežto označení túra specifikuje, že jde o výlet s konkrétními parametry (námaha, velká vzdálenost apod.).

Lukáš Přeček | 12. 06. 2020