Kůra × kúra

Dvě slova, která se na první pohled liší pouze podobou diakritického znaménka nad samohláskou „u“. Jaký je rozdíl mezi slovy kůra a kúra?

Rozdíl mezi těmito dvěma slovy nespočívá pouze v oné čárce, respektive kroužku nad samohláskou „u“. Tato slova, ač ve výslovnosti mezi nimi není rozdíl, mají naprosto rozdílné významy. Nejde o slova příbuzná a kromě oné zvukové shodnosti a grafické podobnosti nemají spolu nic společného. Jejich zdánlivá blízkost je pouze náhodná. Obě slova vycházejí z jiného etymologického základu.

Kůra

Slovo kůra s kroužkovaným „ů“ použijeme, pokud mluvíme např. o vnější ochranné vrstvě stromů, potažmo dřeva. Kůra může být také zemská (čili zemská kůra). Tento termín odkazuje na svrchní vrstvu planety Země.

Obecně může být slovo kůra a jeho zdrobnělá varianta kůrka použito pro označení „obalů“ i dalších věcí. Odtud také např. odvozené slovo okoralý, které poukazuje na degenerativní změnu stavu svrchní části nějaké potraviny (chléb, sýr).

Z etymologického hlediska má slovo kůra pradávný indoevropský původ. Patrně pochází z indoevropského slovního kořenu *ker-, což znamená „pokrývat“ nebo „kryt“. Latinská podoba slova kůra zní cortex. České slova kůra vzniklo z praslovanského slova kora. Jak je patrné, původní „o“ ve slově kora se v průběhu času „proměnilo“ v dnešní „ů“. Proto ten kroužek nad „ů“, jež je připomínkou původní samohlásky „o“ (a nikoli „ú“ s čárkou).

Kúra

Slovo „kúra“ má svůj původ v latinském cūra, což znamená soustavná léčba, péče. V češtině se toto slovo používá pro označení léčebného postupu, který má za cíl zlepšit zdraví nebo stav pacienta. Přeneseně také může slovo kúra označovat konkrétní lék, který je při tomto léčebném procesu používán.

Jelikož se jedná o slovo cizího původu, píšeme nad dlouhou samohláskou „u“ čárku, nikoli kroužek.

Příklady použití slov kůra a kúra

Pod kůrou stromu jsem objevil brouka kůrovce.

Zemská kůra je tvořena žulovou a čedičovou vrstvou.

Na svačinu snědl okoralý sýr a kůrku chleba.

Poctivě absolvoval celou léčebnou kúru, ale žádná změna na zdraví se u něj neprojevila.

V lázních té léčebné kúře říkají procedura.

Lukáš Přeček | 05. 04. 2023