V tom × vtom

Píše se to dohromady, nebo zvlášť? Co je správně: v tom, nebo vtom? Cože? Kdo se v tom prý má vyznat? A vtom mi to došlo, po přečtení tohoto článku se v tom vyzná úplně každý.

Zajímá vás, jestli se správně píše v tom, anebo vtom? Z hlediska pravopisu umožňuje český jazyk oba způsoby zápisů, záleží však na kontextu, kdy kterou variantu použít. Pojďme se na to podívat podrobněji.

V tom

Pokud slovní spojení v tom napíšeme zvlášť, napíšeme de facto předložku v a ukazovací zájmeno ten v šestém pádu. A v takovém případě nechceme říci nic jiného, než že něco je v něčem.

Příklady v tom

V tom pokoji je hezky uklizeno.

V tom se nikdo nevyzná. Kdo v těch papírech udělal takový bordel?

V tom to nevězí. Problém vidím v něčem jiném.

Miláčku, jsem v tom.

v tom ale tentokrát vážně nemám prsty!

Když si to myslíš, tak v tom případě sbohem.

Vtom

Vtom psáno dohromady je tzv. příslovečná spřežka s významem náhle, znenadání, neočekávaně, v té chvíli, najednou.

Slovo vtom se z hlediska slovních druhů řadí mezi příslovce. Přesněji jde o příslovce času.

Příklady vtom

Vešel do ložnice, když vtom se někdo mihl na balkóně.

Zvířátka v chaloupce se již ukládala ke spánku, když vtom se ozvalo zaklepání: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“

Díval se na televizi a vtom prásk, nad hlavou mu bouchla žárovka.

Lukáš Přeček | 08. 02. 2022