Víte, proč se říká brouzdat či surfovat po internetu?

Pár slov k brouzdání a surfování po internetu.

Když se někoho, kdo sedí u počítače, zeptáte, co právě dělá, pak nejčastější odpovědí bude, že surfuje na internetu nebo že brouzdá po internetu (tedy pokud zrovna nehraje hry, nepíše závěrečné práce do školy, nesestavuje výroční zprávy, nezpracovává finanční analýzy, nevytváří složité grafy apod.).

Neosémantismy

Tato slovní spojení – brouzdat po internetu, surfovat na (po) internetu, která znamenají prohlížet webové stránky, se v naší mluvě natolik „zabydlela“, že už si ani neuvědomujeme, že se jedná o neologismy, přesněji řečeno neosémantismy (slova s novým významem).

Surfovat po internetu

Před pár lety se po internetu častěji surfovalo, než brouzdalo. Samotné sloveso surfovat je v češtině známé již mnoho let a proniklo k nám z anglického surf (surfovat na vlnách, surfovat po moři, provozovat surfing… Postupem času a s nástupem internetu čeština převzala i přenesený význam tohoto výrazu z angličtiny, kde se surfování začalo užívat i pro plavbu na vlnách internetu (surfovat po internetu).

Brouzdat po internetu

Další obvyklé slovní spojení, které se váže k činnosti na internetu, je brouzdání po internetu. Sloveso brouzdat zní docela česky, ne? V české slovní zásobě existuje již od pradávných dob (dochovalo se již z praslovanštiny). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (naklad. Academia, 2001) vykládá heslo brouzdat jako chodit (vlhkým) prostředím, např. brouzdat se v řece, trávou.

Slovo brouzdat ve smyslu brouzdat po internetu má však složitější etymologii. Jeho význam není původní, sloveso brouzdat získává význam zcela nový. Ve slově brouzdat rezonuje výslovnost anglických slov to browse (prohlížet, brouzdat), browsing (prohlížení, brouzdání) a browser (prohlížeč). A právě na základě zvukové podobnosti jsme začali slovo brouzdat používat ve spojení brouzdat na internetu. I když na užívání slovesa brouzdat se podílelo myslím i to, že významově koresponduje se slovesem surfovat (spojení s vodou, vlnami apod.).

Denně používáme sloveso brouzdat ve významu prohlížet si webové stránky, ale jen málokdo si uvědomí, že význam ve smyslu brouzdat po internetu jsme přejali z anglického jazyka na základě jeho zvukové podoby s anglickým výrazem to browse.

Petra Přečková | 11. 01. 2014