Užíváte v běžné řeči výraz eklovat se?

Ke kořenům slovesa eklovat se.

Nedávno jsem trávila dovolenou v Libereckém kraji a při rozhovoru s jednou místní obyvatelkou jsem se dostala do situace, do které jsem se pravidelně dostávala na studiích v Ostravě. Když jsem se (jakožto holka z Čech) pustila do konverzace s rodilými Ostravany, jejich řeči jsem rozuměla jen stěží, nebo jí nerozuměla vůbec.

A protože pocházím z Liberce, nepředpokládala jsem, že by se mi to stejné mohlo přihodit i v místě mého narození. Jenže když mi známá při jednom našem rozhovoru řekla: „Kdybys viděla, v čem nám donesla jídlo. To se mi eklovalo.“ Přemýšlela jsem, co to znamená, že se jí to eklovalo. Znamená to, že se jí to líbilo, nebo že se jí to příčilo? Větu jsem přešla s úsměvem, ale zmiňovaný výraz mi vrtal v hlavě.

Přiznám se, že sloveso eklovat se nemám ve své aktivní (ani pasivní) slovní zásobě, a jsem si jistá, že na Ostravsku se tento výraz také běžně nepoužívá (alespoň za těch 15 let, kdy tu žiju, jsem ho ještě neslyšela). Rozhodla jsem se tedy zjistit, odkud se verbum eklovat se vzalo a co vlastně znamená.

Nejprve jsem slovo hledala ve Slovníku spisovného jazyka českého pro školu a veřejnost. Ale tam o něm nebyla žádná zmínka. Z toho jsem pochopila, že je to výraz ryze nespisovný. Pak jsem nahlédla do Akademického slovníku cizích slov. Zde je slovo eklovat se uvedeno a jeho význam je: ošklivit se, hnusit se. Obecně je považováno za hanlivý výraz, tudíž se mi potvrdilo, že patří do nespisovné slovní zásoby.

Význam slova už znám. Teď zbývá zjistit, odkud se výraz vzal v české slovní zásobě.

Napadlo mě, jestli nemůže užívání slovesa eklovat se souviset nějak s lokací, tedy s místem, kde se běžně v řeči užívá. Liberec leží blízko hranic s Německem (dovolenou jsem trávila v příhraniční oblasti) a vím, že do liberecké slovní zásoby proniklo spoustu výrazů a slov z němčiny (přece jen jsem v Liberci vyrůstala a moji prarodiče v mládí museli navštěvovat německé školy). Hledala jsem v německo-českém slovníku nějaký výraz, který by se slovu eklovat se podobal. A zjistila jsem, že sloveso eklovat souvisí s německými výrazy ekeln: es ekelt mir (to se mi hnusí, protiví, příčí), ekelhaft (hnusný, protivný, odporný) a ekelig (hnusný, protivný, odporný).

Jak je tedy vidět, tendence pronikání cizích výrazů do české slovní zásoby (spisovné i nespisovné) tu byla vždy a stále pokračuje. Navíc v současné době nabírá na obrátkách. Jsem moc zvědavá, co mne za uši chytí příště…

Petra Přečková | 01. 02. 2014