Pravopis přídavných jmen dceřiný, dceřiná

Psaní dceřiný vs dceřinný.

Přídavné jméno dceřiný se píše s jedním n, ačkoli se v psaných textech běžně vyskytuje i podoba se dvěma n. Správná, tedy jediná možná varianta je však dceřiná společnost, dceřiná buňka, dceřiná firma, v žádném případě tudíž nelze psát dceřinná.

Proč má mnoho lidí zafixováno, že se píše dceřinný se dvěma n, lze odůvodnit tím, že tento tvar lze nalézt v Pravidlech českého pravopisu, která platila před rokem 1957. V té době se slovo dceřinný skutečně psalo se dvěma n.

Dnes je tomu však jinak a jediný možný zápis daného slova, jak jsem již uvedla výše, je s jedním n, tedy dceřiný.

Petra Přečková | 22. 10. 2013