Pravopis slov téma a tematika a od nich odvozených slov

O rozdílném psaní podstatných jmen téma a tematika a od nich odvozených slov.

Ve svém dnešním příspěvku se budu zabývat rozdílným psaním podstatných jmen téma a tematika a od nich odvozených slov. Rozdíl spočívá v užití délky samohlásky e (v prvním případě píšeme dlouhé e, ve druhém krátké e).

Toto téma jsem vybrala z prozaického důvodu, v současnosti se totiž při své práci jazykové korektorky setkávám s tím, že většina lidí připodobňuje přídavné jméno tematický a příslovce tematicky k podstatnému jménu téma, a proto ve slovech tematický, tematicky píše dlouhé é (tématický, tématicky). Což je nesprávný pravopisný zápis. Tematicky, tematický jsou slova odvozená od podstatného jména tematika (soubor témat), které se rovněž píše s krátkým e, tudíž není důvod adverbium a adjektivum psát s dlouhým e. Jediná možná varianta psaní slov odvozených od substantiva tematika je tematický, tematicky.

Oproti tomu podstatné jméno téma (základní myšlenka) píšeme vždy s dlouhým e. Sice je to slovo přejaté z cizího jazyka, ale ustálené ve své psané jazykové podobě a píšeme je vždy s dlouhou samohláskou.

Petra Přečková | 02. 09. 2013