Psaní přejatých slov

Správné psaní přejatých slov.

Slova přejatá z cizích jazyků tak nějak automaticky (resp. častým používáním) přecházejí do našeho vyjadřování, aniž bychom se nad nimi vůbec pozastavovali. Jsou součástí naší mluvy a používáme je zcela běžně. Kámen úrazu nastává ve chvíli, kdy tato slova potřebujeme napsat. Častokrát tápeme, jak tyto počeštěné výrazy psát.

Proto jsem se rozhodla, že zde uvedu tabulku spisovného zápisu těch nejpoužívanějších výrazů, jejichž psaná podoba by mohla činit potíže.

U převážné většiny přejatých slov respektujeme dvojí (popř. trojí) možnost zápisu, aniž by byla jedna z variant příznaková (obě možné podoby jsou si rovny). To jsou například slova: masiv/masív, benzin/benzín, sezona/sezóna,kurz/kurs, pulz/puls, briefing/brífink.

Naproti tomu jsou slova, která se píší pouze krátce: aroma, stadium.

Další skupina slov vyžaduje psaní dlouhé samohlásky: akvamarín, drén, kritérium aj.

Pak existuje množina slov, která se sice píšou dvěma způsoby, nicméně ta první podoba se upřednostňuje, druhá varianta jsou slova příznaková, slohově zabarvená – slova se tolerují např. v odborných publikacích, specifických dokumentech apod. (v tabulce vyznačeno1) – acetylén, these, methyl, analysa, televise, či v beletristických žánrech (v seznamu vyznačeno2) – noutbuk, imidž, mejl.

U jiných výrazů se připouští dvojí výslovnost, ale základní podoba se s (v tabulce vyznačeno3) se považuje za slohově neutrální – diskuse, režisér, busola, resort.

Ve slovech s příponou vyslovovanou [-izmus] a ve slovech ve výslovnosti zakončených na [-zmus], [-zma] se za základní považují podoby se s (v textu vyznačeno4): symbolismus, vandalismus, charisma.

Pozn. Pokud je výraz v přehledu nejčastěji užívaných přejatých slov psán pouze jedním způsobem a nemá dubletu, zapisuje se jedině takto.

Pokud u obou výrazů chybí indexové číslo (poznámka), pak oba výrazy jsou si rovny a je na autorovi, jakou podobu zvolí.

Pokud jsou u výrazů indexová čísla 1, 2, 3, pak se upřednostňuje první zapsaná možnost, druhá je vždy nějak stylově zabarvená.

Petra Přečková | 15. 07. 2013