Psaní velkých písmen na začátku slov Velikonoce, Vánoce

Pravidla psaní velkých písmen u názvů svátků.

Ačkoli Velikonoce přijely na bílém koni a jaro je v nedohlednu, nic to nemění na tom, že nastal čas velikonočních přání a všeho, co k tomu patří. Barvení a zdobení vajíček, velikonoční výzdoba, pletení pomlázek i karabáčů, pečení velikonočních perníčků, bohatá výslužka pro koledníky i vřelé pohoštění pro naše známé a blízké – to vše představuje velikonoční svátky.

Na stolech nechybí velikonoční symboly ani dekorace. Byt či dům je zkrášlen zbožím a předměty s velikonoční tematikou, kterými jsou v těchto dnech narvané supermarkety. Při pročítání příbalových letáků a popisků výrobků však docházím k závěru, že lidé stále ještě nemají jasno v tom, zda psát Velikonoce, nebo velikonoce, Boží hod velikonoční, či boží hod velikonoční apod.

Dle Pravidel českého pravopisu píšeme významné dny a svátky s velkým písmenem na začátku slova. Tedy Velikonoce, Vánoce, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod vánoční, Velikonoční pondělí, Štědrý večer, Nový rok (zde pozor, pokud se jedná o ten jeden den přicházející po Silvestru, píšeme s velkým N, pokud se jedná o celý rok, píšeme nový rok s malým počátečním písmenem). Pokud se změní slovosled, je vždy první slovo s velkým počátečním písmenem (Pondělí velikonoční, Den díkůvzdání aj.).

Naopak masopust, advent se jako druhové názvy píšou s malým počátečním písmenem, stejně tak přídavná jména adventní, štědrovečerní, velikonoční, vánoční.

Přeji vám krásné Velikonoce!

Petra Přečková | 31. 03. 2013