Oprava interpunkce. Vložená věta vedlejší.

Jak správně psát interpunkci ve vložené větě vedlejší.

Při provádění jazykových korektur se pravidelně setkávám s chybějícím interpunkčním znaménkem (v tomto případě čárkou) v souvětích.

Výstřižek z článku na webu
Výstřižek z článku na webu

Oblast zabývající se skládáním dvou a více vět do větných celků je velmi rozsáhlá a já zde (nebojte se) nemíním rozebírat ani souvětí souřadné, ani souvětí podřadné, ani druhy hlavních vět a poměry mezi nimi, ani druhy vedlejších vět apod. 

Mám na mysli jeden konkrétní příklad, který se neustále opakuje. Dokonce si dovolím tvrdit, že je v současné době tím nejrozšířenějším jazykovým nedostatkem, který dennodenně vídám v článcích a textech na internetu.

Vložená věta vedlejší

Jde o vložení věty vedlejší do věty hlavní, vnoření věty vedlejší do jiné věty vedlejší či umístění věty podřadné mezi souřadně spojenými větami, která není oddělena čárkou. Čárkou musí být takováto věta oddělena z obou stran. Pokud čárka chybí, může se stát, že takováto věta postrádá smysl nebo že se v jedné větě objeví dvě slovesa či je věta matoucí apod.

Na pravidlo oddělit takovouto vloženou větu z obou stran čárkami je dobré nezapomínat, aby nedocházelo k tomu, že čtenář ke své pravidelné dávce informací dostane navrch třebas nějakou tu dezinformaci.

Petra Přečková | 22. 03. 2013