Psaní velkých písmen

Správné psaní velkých písmen ve slovech.