Pravidlo psaní shlédnout a zhlédnout

Proč bývá zaměňováno shlédnout a zhlédnout.

Možná jste si toho také všimli, když jste brouzdali po internetu a chtěli najít nějakou webovou stránku s online pohádkami pro vaše dítě, které se mermomocí právě teď chtělo dívat na pohádku, ale na potvoru v televizi zrovna nic kloudného nedávali. A čeho jste si tedy mohli všimnout?

Onoho klíčového slova, které má většina webů tohoto typu obsažené v názvu webové stránky.

Jde o slovo zhlédnout, respektive – a o něm je tento článek – o slovo shlédnout.

Zhlédnout a shlédnout jsou dvě slova se stejným kořenovým morfémem -hled-, ale odlišnou předponou (s-, z-), která posouvá (modifikuje) význam obou slov do té míry, že tato slova nelze libovolně zaměňovat.

Na zmíněných webech s online filmy, ale zdaleka ne jen tam, bývá slovo shlédnout chybně používáno ve spojení „shlédnout film“, „shlédnout on-line pohádky“, „online pohádky ke shlédnutí“ apod.

Správná podoba slova v takovémto spojení je ale s písmenem z na začátku slova (nikoli s): „Zhlédnout film“, „zhlédnout on-line pohádky“, „online pohádky ke zhlédnutí“, „počet zhlédnutí videa na youtube“ atd.

Pravidlo psaní shlédnout/zhlédnout

Existuje jednoduchá poučka, kdy psát slovo shlédnout a kdy použít variantu zhlédnout.

1. Zhlédnout
Pokud se něčeho účastním jako divák, pak se píše na začátku slova zhlédnout z. Zhlédl jsem film, zhlédli jsme představení, zhlédnout zápas.

2. Shlédnout
Pokud se dívám směrem dolů, užívá se v předponě slova shlédnout písmeno s. Shlédl z hory Říp, shlédnout do údolí.

Proč bývá zaměňováno shlédnout a zhlédnout

Přemýšlela jsem nad tím, proč si lidé tato dvě slova tak často pletou, resp. proč nerozlišují jejich význam. Napadla mě dvě možná zdůvodnění.

1. Možná jde jen o projev „odvěkého trápení“ nás Čechů se psaním předpon s-/z-. Známe to všichni od základní školy, kdy jsme v hodinách českého jazyka do zbláznění drilovali předpony s- a z-.

2. Ale mám ještě jedno vysvětlení. Možná v tomto případě zafungovala lidová etymologie a podobu slova shlédnout (film) lidé odvozují od slova sledovat (televizi), proto na začátku slova píší s-.

Takovéto připodobnění je samozřejmě chybné. Nicméně pokud by si někteří lidé takto opravdu zdůvodnili, proč napsat s-, a ne z- ve spojení zhlédnout film, pohádku..., šlo by jistě o pozoruhodný fenomén přinejmenším z pohledu sociologického.

Lukáš Přeček | 07. 01. 2013