Není glóbus jako Globus

Nad jedním letákem obchodního řetězce Globus.

Sice už je měsíc po Vánocích, přesto si neodpustím pár slov a postřehů k jednomu předvánočnímu propagačnímu letáku obchodního řetězce Globus, který mi dnes při vynášení tříděného odpadu náhodou padl do oka.

Když jsem přesypávala obsah modré tašky na tříděný odpad do příslušného kontejneru, několik papírů z tašky vyklouzlo a skončilo ve sněhu vedle popelnice. Mezi nimi zmiňovaný leták hypermarketu Globus. Osud, řeklo by se.

Nejprve mou pozornost zaujal nápis: „Vánočka nebo-li štědrovka…

Štědrovka

Je chvályhodné, že hypermarket Globus prostřednictvím svého propagačního letáku s nabídkami „slev a akčních cen“ chce svým zákazníkům nejen ušetřit peníze, ale dokonce je také obohatit, tedy alespoň v oblasti slovní zásoby.

Štědrovka – udělala jsem si ve svém okolí malý průzkum a musím říct, že dnes už si lidé snad ani na Vánoce pod tímto zastaralým výrazem pro vánočku často vánočku nepředstaví. Za jazykovou osvětu si Globus zaslouží pochvalu.

Psaní neboli (nebo-li)

Ovšem uvedený titulek jazykového korektora „nepíchne“ do oka zastaralým podstatným jménem štědrovka, ale spojkou nebo-li.

Je politováníhodné, že se nadnárodní obchodní řetězec neobtěžoval nahlédnout do pravidel, aby zjistil, že neboli se píše dohromady bez spojovníku.

Poučka dle pravidel českého pravopisu zní: pokud je -li součástí spojky, která je složená ze dvou spojek, spojovník nepíšeme – zdali, nežli.

Přesto jsem ještě zalistovala...

Na další straně letáku hypermarket Globus popisuje prodávané zboží takto: „Svítící globus, žárovka je součást balení.

Tři chyby v jednom popisku. Vezmu to pěkně popořadě.

  1. Adjektivum svíticí se píše s krátkým i, neboť je to přídavné jméno účelové, tj. vyjadřující, k čemu slouží. Pokud by se psalo s dlouhým i (svítící), pak by se jednalo o přídavné jméno dějové (popisující činnost právě probíhající), např. lustr svítící mi do tváře.
  2. Další postřeh – je mnohem vhodnější použít variantu: Žárovka je součástí balení (než žárovka je součást balení). Je to tzv. přísudkový instrumentál, který se prosazuje, je-li třeba odlišit předmětové a přísudkové substantivum.
  3. A nakonec: Glóbus jakožto slovo přejaté z latiny u nás zdomácnělo a ve své pravopisné podobě je zcela ustálené, tudíž jeho pravopisná jazyková podoba nijak nekolísá a tvar nemá žádnou pravopisnou dubletu. Proto jediné správné znění je s dlouhým ó: Glóbus.

To, že se obchodní řetězec jmenuje Globus, ještě neznamená, že si může dovolit bezostyšně globalizovat český jazyk tím, že bude prodávat glóby „s krátkým o“. Neboť věřte, že není glóbus jako Globus!

Petra Přečková | 28. 01. 2013