Korektura textů – psaní uvozovek

Jak správně psát uvozovky.

Nejen při čtení textů a článků zveřejněných na internetu, ale i při čtení tištěných knih mě neustále překvapuje (a setkávám se s tím opravdu na každém svém kroku), že někteří autoři, redaktoři či korektoři neumějí správně napsat uvozovky (ať už se jedná o dvojité 9966, nebo o jednoduché 96). Možná jsou jen zbrklí, možná že jsou líní najít vhodný font a zmáčknout tu pravou klávesu a možná nepovažují za důležité dodržovat normovaný zápis uvozovek.

Jenže správná podoba uvozovek, které patří k interpunkci stejně jako čárka či vykřičník, spadá do pravidel českého pravopisu. A proto je jejich psaná podoba kodifikovaná a je třeba ji důsledně dodržovat. Tedy nechcete-li vypadat jako nějaký negramotný barbar.

Korektura textů – psaní uvozovek
Korektura textů – psaní uvozovek

Pokud se pozorně zadíváte na ukázku z knížky, která se mi nedávno dostala do rukou a již jsem si zvolila pro názorný příklad špatně napsaných dvojitých uvozovek, určitě v ní objevíte i další chybu. Je zde použit chybný tvar osobního zájmena já. Ten je zde ve 4. p. č. j. uveden jako „mně“ (správně má být mě). Skloňování osobního zájmena já jsem se věnovala v minulém příspěvku na svém blogu.

Správné psaní uvozovek

Ale zpět k uvozovkám. Jediná správná podoba ve psaném projevu je ta, že první dvojité uvozovky (které uvádějí přímou řeč, citaci, výrok či dílo aj.) se píšou dole ve tvaru dvou devítek. Ty druhé (závěrečné, uzavírající přímou řeč atd.) se zapisují nahoře ve tvaru dvou šestek.

Petra Přečková | 27. 02. 2013