Stěží lze vymyslet něco, co půjde tak ztěžka jako pravopis slova stěží

Při provádění jazykových korektur jsem před časem narazila na nesprávně napsané slovo, a to příslovce „ztěží“, jehož chybná pravopisná podoba není nikterak ojedinělá. S tímto nespisovným grafickým záznamem se jako jazyková korektorka setkávám jak v knihách či webových článcích, tak tištěných periodikách. A proto jsem se rozhodla, že se tomuto jevu budu věnovat v jednom ze svých dalších příspěvků zabývajících se jazykovými nedostatky.

Díky své dlouholeté jazykové praxi můžu odvážně tvrdit, že adverbium „ztěží“ si lidé často odvozují od adverbia ztěžka. Ale s tímto tvarem nemá slovo stěží nic společného. Stěží se píše se s a vzniklo spojením předložky s, která se pojí se 7. p., a podstatného jména tíže. Proto je třeba rozlišovat mezi slovy ztěžka (ztuha) a stěží (s tíhou).

Nyní nezbývá než doufat, že pravopis slova stěží již nepůjde tak ztěžka.

Komentáře

Velmi užitečná informace.

Velmi užitečná informace. Pánbůh zaplať za internet, něco co jsem nestihl ve škole tak snad doženu na tom vebu. Jen prosím uživatele o nekorekturu ať se nemusím stydět :)
Škoda, že vás není více.

info@bezchip.cz
2006–2017 © Bezchip