Jazykové korektury, stylistické úpravy

Provádíme pravopisné a gramatické jazykové korektury, ale také kompletní stylistické úpravy česky psaného textu.

Korekturám se věnujeme od roku 2004. Naší obvyklou činností je korektura textu, kontrola a oprava pravopisu reklamních materiálů, katalogů, prospektů, newsletterů, manuálů, firemních pozvánek, obchodních dopisů, tiskových sdělení, výročních zpráv, brožur, webů, časopisů, diplomových, bakalářských, seminárních a habilitačních prací a knih.

Našimi klienty jsou jak podnikatelské subjekty, státní instituce, neziskové organizace a nakladatelství, tak jednotlivci – autoři, novináři, soukromé osoby a studenti (sleva pro studenty).

info@bezchip.cz
2006–2017 © Bezchip