Metylalkohol, metanol, metyl

Rozdíl mezi metylalkoholem, metanolem a metylem.

V těchto dnech se v médiích velmi často objevují slovní spojení otrava metylalkoholem, metanolová kauza, šéf policejního týmu Metyl apod. Příčinou jsou události posledních dní, které se snad vyjma zarytých abstinentů dotkly každého v celé ČR – a restauratéry, provozovatele večerek a alkoholiky dokonce doslova ochromily, jelikož vyústily v celoplošnou alkoholovou prohibici.

Metyl
Metyl

V tomto článku se ale nebudu zabývat faktickou stránkou této nemilé situace. To přenechám oněm médiím, která v těchto dnech skloňují slova metanol, metylalkohol a metyl ve všech pádech. Záměrně jsem použila novinářskou frázi „média skloňují ve všech pádech“, abych naznačila (připravila si oslí můstek), že se chci zamyslet nad tímto problémem z jazykové stránky. A nepůjde vlastně ani tak o skloňování, v tom je docela jasno.

Jak správně napsat otrava metylalkoholem

Objevují se dva způsoby, jak jsou slova metylalkohol nebo metanol napsána: metylalkohol nebo methylalkohol, resp. metanol nebo methanol. Tedy bez nebo s písmenem h po písmenu t.

Pokud se podíváme na psaní slov přejatých, pak platí:

Skupina th ve slovech řeckého původu nebo utvořených z řeckého základu se píše jako t (např. téma, metoda, metyl, etyl, etan, teorie).

Psaní th se zachovává ve slovech úzce odborných a jejich odvozeninách (dithyramb, paramythie). V úzce odborných textech lze ale užít podoby s th i u termínů běžných (ethan, methyl, methylalkohol).

Rozdíl mezi metylalkoholem, metanolem a metylem

Výrazy metylalkohol a metanol jsou synonyma (slova souznačná, tedy slova se stejným významem) a obě označují starý známý dřevěný líh.

Jak je to s metylem? Je známo, že policie ČR zřídila vyšetřovací tým s názvem Metyl, který má za úkol vyšetřit metylalkoholovou kauzu. A v médiích se objevil například také takovýto titulek: Stín nebezpečného methylu padl i na Ústí.

Takže jak to je? V tom přece něco nehraje.

Předně slovo metyl není synonymem ke slovu metylalkohol, což se pisatel článku zcela jistě a mylně domníval. Horší je, že se to domnívají také šéfové Policie ČR. 

Metyl se v organické chemii užívá pro označení konkrétní funkční skupiny. Jde o nejjednodušší alkyl. Etymologicky vzato je slovo metyl odvozeno od substantiva metan a používá se v chemickém názvosloví pro odvozování názvů alkylů.

A navíc metyl jakožto součást některých organických sloučenin nebezpečný není (např. dimethylketon), proto by nebylo nejspíše potřeba na metyl „nasazovat“ speciální policejní útvar.

Je zřejmé, že v uvedených případech bylo slovo metyl použito jakožto zkrácená podoba slova metylalkohol. V opozici ke slovu etylalkohol. Což je ovšem vzhledem k výše uvedenému přinejmenším zmatečné a rozhodně ne správné užití.

Podobně zmatečné vyznění může mít toto oznámení z tisku: „Zlínský státní zástupce Roman Kafka je přesvědčen, že kauza otrav metanolem má být vyšetřována jako obecné ohrožení. Alespoň v případě lidí, kteří na začátku smíchali jedovatý metanol s alkoholem.“

Z druhé věty nepřímo vyplývá, že metanol není alkohol, nýbrž že jde o něco, co bylo do alkoholu následně přidáno. Z chemického hlediska ale metylalkohol samozřejmě také patří mezi alkoholy.

Všem je zřejmé, neboť známe kontext této zprávy, že alkoholem je v této větě myšlen pouze onen jeden konkrétní derivát uhlovodíku – etylalkohol. Koneckonců etylalkohol se běžně označuje obecným slovem alkohol. S touto konkretizací věta smysl dává, nicméně v jedné větě byl vedle sebe použit chemický název a název obecný, což z hlediska jazykového stylu úplně šťastné užití není a jak jsme si ukázali, bez znalosti kontextu informace může být dokonce zmatečné.

Jsou věci, před kterými je dobré být obezřetný – a nejde pouze o metylalkohol; i jazyk je lépe nekontaminovat jedovatými příměsemi, protože se tím oslabuje jeho vyjadřovací schopnost. Z vlastní zkušenosti jazykové korektorky ale vím, že je velmi obtížné slova a věty vždy správně vydestilovat, neboť na každém kroku, v každé myšlence na vás číhají různorodé a často rafinovaně skryté jazykové kaly.

Petra Přečková | 21. 09. 2012