Jak snadné je dát gól nebo si půjčit peníze? Snazší než čeština?

Jak tvořit druhý stupeň přídavných jmen pomocí přípon a jak se správně napíše druhý stupeň přídavného jména snadný.

V době konání ME ve fotbale EURO 2012 se na zvýšené vlně zájmu o fotbal chtěl svézt kdekdo. Z propagačního letáku společnosti Tesco jsem se například dozvěděla, že „půjčit si peníze v Tesco je snažší než dát gól“.

Nevím, jak je pro zaměstnance Tesca snadné dávat góly; fotbalisté, kteří se účastnili zmiňovaného Eura 2012 by o tom mohli vyprávět své, alespoň ti čeští. Snadné to rozhodně nebylo. Proto se docela hrozím situace, kdybych já osobně musela jít do obchodu Tesco půjčit si peníze – pokud je vyřízení půjčky v obchodním domě Tesco jen o něco snadnější než vsítění branky, tak to snadná věc rozhodně není…

Reklama společonosti Tesco
Reklama společonosti Tesco

A tak mi tedy nezbývá než doufat, že pro Tesco je dávání gólů alespoň snadnější než český jazyk, jelikož z citované reklamní věty jednoznačně vyplývá, že čeština je pro Tesco úplně jiná, nedosažitelná liga.

Druhý stupeň od přídavného jména snadný totiž není snažší, jak je v letáku uvedeno, nýbrž snazší, a kdo si to chce přece jen usnadnit, zvolí dubletní tvar snadnější.

Jak tvořit druhý stupeň přídavných jmen pomocí přípon

Podle Příruční mluvnice češtiny je nejčastější příponou při stupňování přídavných jmen přípona -ejší/-ější (zelenější, pěknější).

Té konkuruje přípona -ší, která se přidává ke kořeni přídavného jména (hustší/hustější, hrubší/hrubější, zazší/zadnější, snazší/snadnější).

Některá přídavná jména se stupňují jen pomocí přípony -ší (mladší, nižší, tišší).

Pouze malá skupina prvotních dvojslabičných přídavných jmen na -ký (hebký, hezký, trpký atd.) tvoří druhý stupeň z úplného kmene na -k- pomocí pouhého , přičemž toto -k- alternuje s -č- (hezčí, křepčí, mělčí, křehčí, měkčí). Vzácně může alternovat toto -í s příponou -ejší: křepčí i křepčejší, mělčí i mělčejší.

Existují i nepravidelné tvary druhého stupně těchto přídavných jmen: dlouhý (delší), malý (menší), velký (větší), dobrý (lepší), zlý (zlejší/horší), špatný (špatnější/horší).

A taktéž existují přídavná jména, která stupňovat nelze, např. různá přídavná jména vztahová, přídavná jména na -cí (měřicí, zlepšovací, rychleschnoucí, domácí), přídavná jména druhově přivlastňovací (kočičí, ještěří) a některá další.

Druhý stupeň přídavného jména snadný

Druhý stupeň od přídavného jména snadný se tedy tvoří pomocí přípon -ější, která se připojí ke kořeni slova a vznikne tak tvar snadnější. Vedle tohoto tvaru ještě existuje dubletní varianta snazší, která vznikne přidáním přípony -ší ke kořeni slova (dochází taktéž ke změně souhlásky d>z).

Jak jsem už napsala v úvodu, netuším, jak moc je pro Tesco snadné dávat góly – o účinku této reklamní kampaně mám své pochyby. V každém případě by ale společnost Tesco mohla občas místo dávání gólů dát své propagační materiály zkontrolovat jazykovému korektorovi. Když už pro nic jiného, tak alespoň proto, že výhra podle pravidel těší člověka mnohem více. A navíc góly se dávají snadno tomu, kdo to umí. A to stejné platí také pro češtinu.

Petra Přečková | 27. 09. 2012