Pravopis

10 nejčastějších chyb v diplomových a bakalářských pracích

Bakalářské a diplomové práce by měly mít jistou úroveň. Od studentů, kteří odevzdávají své závěrečné práce, se očekává, že zadaná témata svých prací zpracují pořádně, pečlivě a kvalitně, že jejich práce bude v něčem přínosná.

Pravopisná podoba reklamních sloganů

Pravopisná podoba současných česky psaných reklamních sloganů, které na mě hledí z billboardů, stránek časopisů, fasád domů, výloh obchodů, televize apod., stojí rozhodně za zmínku.

Pravopis přídavných jmen dceřiný, dceřiná

Přídavné jméno dceřiný se píše s jedním n, ačkoli se v psaných textech běžně vyskytuje i podoba se dvěma n. Správná, tedy jediná možná varianta je však dceřiná společnost, dceřiná buňka, dceřiná firma, v žádném případě tudíž nelze psát dceřinná.  

Pravopis slov téma a tematika a od nich odvozených slov

Ve svém dnešním příspěvku se budu zabývat rozdílným psaním podstatných jmen téma a tematika a od nich odvozených slov. Rozdíl spočívá v užití délky samohlásky e (v prvním případě píšeme dlouhé e, ve druhém krátké e).

Psaní přejatých slov

Slova přejatá z cizích jazyků tak nějak automaticky (resp. častým používáním) přecházejí do našeho vyjadřování, aniž bychom se nad nimi vůbec pozastavovali. Jsou součástí naší mluvy a používáme je zcela běžně. Kámen úrazu nastává ve chvíli, kdy tato slova potřebujeme napsat. Častokrát tápeme, jak tyto počeštěné výrazy psát.

Stěží lze vymyslet něco, co půjde tak ztěžka jako pravopis slova stěží

Při provádění jazykových korektur jsem před časem narazila na nesprávně napsané slovo, a to příslovce „ztěží“, jehož chybná pravopisná podoba není nikterak ojedinělá. S tímto nespisovným grafickým záznamem se jako jazyková korektorka setkávám jak v knihách či webových článcích, tak tištěných periodikách.

Sejdeme se naproti „Nové radnice v Ostravě“?

Jedním z mých prvních příspěvků na jazykovém blogu byl článek o chybném spojení prepozice kvůligenitivu (kvůli mého syna, kvůli vás apod.), které se vyskytuje nejen na Ostravsku. Jediná správná vazba předložky kvůli je se třetím pádem (kvůli vám).

Užití slova vyjímka není v psaných textech nijak výjimečné

Ačkoli by se mohlo zdát, že v dnešní době je už pravopisná podoba podstatného jména výjimka zažitá, tak stále se ještě najdou takoví „neználci“ (a je jich skutečně hodně), kteří při zápisu tohoto slova neváhají a automaticky jej píšou jako vyjímka (a stejně tak zapisují i slova od něj odvozená – vyjímečně, vyjímečný aj.).

Jazyková korektura slov výhrůžka, vyhrůžka, výhružný, výhrůžně

Dnes se zaměřím na pravopis substantiva výhrůžka a od něj odvozených adjektiv a adverbií. V mnoha textech se totiž setkávám s tím, že psaná podoba uvedeného podstatného jména je nejednoznačná. Někdo píše výhrůžka, jiný užívá zase výhružka, další považuje za jedinou kodifikovanou variantu slovo vyhrůžka. Tak jak je to tedy správně?

Jazykové korektury v praxi aneb „tchýně mně děsně štve“

Před týdnem jsem na internetu narazila na vtip o tchyních. „Že nevíte, z čeho vzniklo slovo tchyně? No přece ze slov tchoř a svině!“ Opravdu jsem se zasmála, ale ne tak vtipu samému jako všem těm hláškám v diskusi, která následovala dále.

info@bezchip.cz
2006–2017 © Bezchip