Jazykové korektury pro nakladatelství a vydavatelství

Jazyková korektura, stylistická úprava nebo komplexní redakční zpracování knihy, publikace, časopisu, ročenky, almanachu apod.

Máme dlouholeté zkušenosti s korekturami a redakčním zpracováním knih a časopisů. Našich služeb využívá několik nakladatelství a vydavatelství.

Víme, že vydávání knih a nekomerčních publikací je finančně poměrně nákladné, nezdráhejte se proto na nás obrátit s požadavkem na individuální cenovou kalkulaci. Zajímavou knížku nebo periodikum vždy rádi podpoříme.