Stěží lze vymyslet něco, co půjde tak ztěžka jako pravopis slova stěží

Psaní ztěžka vs. stěží.

Při provádění jazykových korektur jsem před časem narazila na nesprávně napsané slovo, a to příslovce „ztěží“, jehož chybná pravopisná podoba není nikterak ojedinělá. S tímto nespisovným grafickým záznamem se jako jazyková korektorka setkávám jak v knihách či webových článcích, tak tištěných periodikách. A proto jsem se rozhodla, že se tomuto jevu budu věnovat v jednom ze svých dalších příspěvků zabývajících se jazykovými nedostatky.

Díky své dlouholeté jazykové praxi můžu odvážně tvrdit, že adverbium „ztěží“ si lidé často odvozují od adverbia ztěžka. Ale s tímto tvarem nemá slovo stěží nic společného. Stěží se píše se s a vzniklo spojením předložky s, která se pojí se 7. p., a podstatného jména tíže. Proto je třeba rozlišovat mezi slovy ztěžka (ztuha) a stěží (s tíhou).

Nyní nezbývá než doufat, že pravopis slova stěží již nepůjde tak ztěžka.

Petra Přečková | 23. 06. 2013