Kvůli mého syna z Ostravy, nebo kvůli mému synovi z Ostravy?

S jakým pádem se pojí předložka kvůli.

Nedávno jsem při čtení jedné knihy narazila na nesprávně užitou vazbu předložky kvůli, která se pojila s 2. pádem. „Tak proč jste tady? Předpokládám, že kvůli mého syna.“

Chyba v knize
Chyba v knize

Nebudu konkretizovat knihu, ve které jsem na tuto chybu narazila, jelikož mám pro autorku této knihy slabost, takže jí nechci kvůli chybě nakladatelství dělat negativní reklamu.

Ostravský svéráz předložky kvůli

Po přečtení té věty mi hned vytanulo na mysli, že toto nesprávné užití je celkem běžný jev na Ostravsku. V Ostravě koneckonců bydlím, takže toto chybné užití slovní vazby slýchávám v běžné mluvě prakticky denně.

Příkladem takového chybného spojení prepozice kvůli a genitivu jsou slovní spojení kvůli vás, kvůli učitelky, kvůli mladého Nováka, kvůli té tříleté prohlídky. Zdůrazňuji: toto je špatně!

V mluvě Ostravana se tyto nesprávné vazby vyskytují natolik hojně, že asi mnoho „rodilých“ Severomoravanů a Slezanů překvapí, že předložka kvůli se správně pojí s pádem třetím (dativem). Kvůli vám, kvůli učitelce, kvůli mladému Novákovi, kvůli té tříleté prohlídce – toto je správně.

Jediné správné užití předložky kvůli je s 3. pádem.

Možná že publikaci, ve které jsem na tuto chybu narazila, korigoval rodilý Ostravan, možná k této chybě došlo z nepozornosti (překladatel byl z Ostravy a jazykový korektor chybu přehlédl) anebo za tím vězí úplně něco jiného včetně tiskařských šotků a dalších jiných podivností.

Ale ať už chyba vznikla kvůli překladateli, nepozornému jazykovému korektorovi či jeho synovi nebo třeba kvůli náhlé erupci na slunci, díky zkušené jazykové korektorce by měly vycházet knihy, které jsou těchto chyb ušetřeny.

Petra Přečková | 16. 09. 2012