Reference

Máme mnohaleté zkušenosti (od roku 2004) s jazykovými korekturami odborných i uměleckých textů. Často opravujeme pravopis propagačních a obchodních písemností, které také stylisticky upravujeme.

Pravidelně korigujeme knihy pro nakladatelství Fragment. Redakčně jsme připravili celou řadu knih (např. pro nakladatelství Eugenika) a našima rukama prošlo také mnoho novinových článků týdeníku Listy Moravskoslezské, odborných lékařských článků, brožurek, příruček, knih, letáků a plakátů (pro společnosti Wolf & Company s. r. o., Eli Lilly ČR, s. r. o., Medakta, s.r.o.). Zpracováváme jazykové korektury pro grafické studio a reklamní agenturu Dost dobrý design s. r. o. a věnujeme se opravám metodologických příruček a jiných textů pro Erudis, o. p. s.

Kromě těchto soustavných či opakovaných zakázek jsme měli možnost provést jazykové a stylistické korektury dalších textů, se kterými se na nás obrátily nejrozmanitější subjekty.

Přehled zpracovaných textů

Vizitkou korektora jsou texty, ve kterých provedl korekturu. Zde jsou ty naše. V seznamu naleznete většinu knih, projektů a rozsáhlejších a zároveň veřejně dostupných textů, na kterých jsme se v průběhu let podíleli. Kromě jazykových korektur a stylistických úprav jsme u některých publikací obstarávali kompletní redakční přípravu.

Výběr ze zpracovaných textů (2004–2017)

 • Dana Kučová, Hana Mičková: Culíkov
  Jazyková korektura originálních pohádek.
 • Alena Penzešová: Vyčůránci
  Překlad čtyř dílů ze slovenštiny do češtiny pro nakladatelství Fragment.
 • Rick Riordan: Magnus Chase a bohové Ásgardu – Prastarý meč
  Jazyková korektura pro nakladatelství Fragment.
 • Rick Riordan: Apollónův pád
  Jazyková korektura pro nakladatelství Fragment.
 • Jazykové korektury pro poradenskou společnost Mr. Consult
 • Jazykové korektury pro H webdesign
 • Jazyková a stylistická korektura textu Vizualizace dat pro Tertory deal s. r. o.
 • Překlad Knihy superkámošek (Csajok konyve) ze slovenštiny do češtiny od maďarského autora pro nakladatelství Fragment
 • Jazyková korektura letáků a jiných textů pro VIP Production s. r. o.
 • Jazyková korektura metodologické příručky pro obecně prospěšnou společnost Erudis
 • Jazyková korektura fejetonů a webových stránek pro Health and Rich s. r. o.
 • Stano Pekár, Kateřina Kintrová: Populace ekologie živočichů v příkladech (pro prostředí R)
  Stylistická a jazyková korektura skript pro nakladatelství muniPRESS.
 • Rick Riordan: Znamení Athény
  Jazyková korektura třetího dílu volného pokračování o Percym Jacksonovi pro nakladatelství Fragment.
 • Rick Riordan: Neptunův syn
  Jazyková korektura druhého dílu volného pokračování o Percym Jacksonovi pro nakladatelství Fragment.
 • Rick Riordan: Kronika Cartera Kanea – Stín hada
  Jazyková korektura závěrečného dílu trilogie o Carteru Kaneovi pro nakladatelství Fragment.
 • Rick Riordan: Kronika Cartera Kanea – Ohnivý trůn
  Jazyková korektura druhého dílu nové trilogie pro nakladatelství Fragment.
 • Metodologická příručka
  Jazyková korektura další metodologické příručky pro Erudis o. p. s.
 • Stano Pekár, Marek Brabec: Moderní analýza biologických dat. 2. Lineární modely s korelacemi v prostředí R.
  Jazyková a stylistická korektura matematicko-biologické příručky pro nakladatelství Scientia.
 • Nejčastější chyby při realizaci projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU v období 2007-13
  Jazyková korektura příručky pro nestátní neziskové organizace pro Erudis o. p. s.
 • Rick Riordan: Kronika Cartera Kanea – Rudá pyramida
  Jazyková korektura prvního dílu nové trilogie pro nakladatelství Fragment.
 • Rick Riordan: Ztracený hrdina
  Jazyková korektura textu volně navazujícího na fantasy sérii o Percy Jacksonovi. Vydá nakladatelství Fragment.
 • Rick Riordan: Poslední z bohů
  Jazyková korektura závěrečného (již pátého) dílu dětské fantasy pro nakladatelství Fragment.
 • Metodika osobnostního rozvoje žáků s využitím internetu a ICT prostředků. Metodologie.
  Jazyková korektura dvou příruček pro Erudis o. p. s.
 • Michel E. Bertrand a kol.: Součinnost klinického účinku perindoprilu a blokátorů kalciových kanálů v prevenci srdečních příhod a mortality u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Post hoc analýza studie EUROPA
  Jazyková korektura lékařského článku pro společnost Wolf & Company s. r. o.
 • Jazyková korektura prospektu pro Dost dobrý design s. r. o.
 • Stephanie Calmanová: Matka na zabití
  Jazyková korektura pro nakladatelství Fragment.
 • Evžen Hečko: Hrozba
  Redakční příprava thrillerové prvotiny.
 • Jazyková korektura 2. čísla Standardu pro Dost dobrý design s. r. o.
 • G. B. Bolli: Bezpečnost inzulínových analog u diabetu: ponaučení z léta 2009
  Jazyková korektura lékařské studie pro Wolf & Company s. r. o.
 • Josef Redon a kol.: Metabolický syndrom u hypertenze: stanovisko Evropské společnosti pro hypertenzi
  Jazyková korektura odborného článku pro Wolf & Company s. r. o.
 • Lucy-Anne Holmesová: Značka: Hledám chlapa
  Jazyková korektura pro nakladatelství Fragment.
 • G. Capri a kol.: Otevřená studie s rozšířeným přístupem k lapatinibu a kapecitabinu pro léčbu lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu se zvýšenou expresí HER2
  Jazyková korektura odborné studie pro společnost Wolf & Company s. r. o.
 • Axel S. Merseburger a kol.: Sorafenib je účinný v sekvenční terapii metastatického renálního karcinomu
  Jazyková korektura odborného lékařského článku pro společnost Wolf & Company s. r. o.
 • Diabetická neuropatie
  Jazyková korektura plakátu pro Wolf & Company s. r. o.
 • Elias Jabbour a kol.: Použití perorálního chelátoru deferasiroxu v terapii přetížení železem u nemocných s myelodysplastickým syndromem
  Jazyková korektura odborné studie pro Wolf & Company s. r. o.
 • Rick Riordan: Percy Jackson − Titanovo prokletí
  Jazyková korektura dětské fantasy pro nakladatelství Fragment.
 • Rick Riordan: Percy Jackson − Moře nestvůr
  Jazyková korektura dětské fantasy pro nakladatelství Fragment.
 • Rick Riordan: Percy Jackson − Zloděj blesku
  Jazyková korektura dětské fantasy pro nakladatelství Fragment.
 • Grafický manuál Plzeňského Prazdroje, a. s.
  Jazyková korektura grafického manuálu pro společnost Dost dobrý design s. r. o.
 • KONE access – časopis pro zákazníky a obchodní partnery společnosti KONE
  Jazyková korektura 3. čísla tohoto magazínu pro společnost KV Print s. r. o.
 • Giuseppe Mancia a kol.: Přehodnocení evropských doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze: strategický dokument Evropské společnosti pro hypertenzi
  Jazyková korektura odborné studie pro Wolf & Company s. r. o.
 • F. de Marinis a kol.: Bisfosfonáty u pacientů s karcinomem plic a kostními metastázami
  Jazyková korektura doporučení Evropského expertního panelu pro Wolf & Company s. r. o.
 • D. G. Angeli, C. Trezza: Kvalita a stabilita generických kopií ramiprilu vs. originální ramipril
  Jazyková korektura tříměsíční srovnávací studie pro společnost Wolf & Company s. r. o.
 • KONE access – časopis pro zákazníky a obchodní partnery společnosti KONE
  Jazyková korektura 3. čísla tohoto magazínu pro společnost KV Print s. r. o.
 • V. K. Bahl a kol.: Léčba hypertenze fixní kombinací amlodipin a perindopril v každodenní praxi
  Jazyková korektura výsledků prospektivní observační multicentrické studie STRONG pro společnost Wolf & Company s. r. o.
 • Zůstaň ve hře
  Jazyková korektura logomanuálu Plzeňského Prazdroje pro společnost Dost dobrý design, s. r. o.
 • Vysoký krevní tlak
  Jazyková korektura plakátu pro Wolf & Company s. r. o.
 • Jak vznikají nádory kůže.
  Jazyková korektura plakátu pro Wolf & Company s. r. o.
 • Dinosauří detektivové
  Jazyková korektura pro nakladatelství Fragment.
 • Místo přípravku Vectibix (panitumumab) v algoritmu léčby mCRC
  Jazyková korektura odborného materiálu o přípravku Vectibix pro společnost KV Print s. r. o.
 • Jasper J. Brugts a kol.: Konzistentní účinnost léčby inhibitorem ACE u pacientů s onemocněním cév anebo vysokým rizikem cévních chorob: kombinovaná analýza individuálních dat ze studií ADVANCE, EUROPA a PROGRESS
  Jazyková korektura odborné studie pro Wolf & Company s. r. o.
 • A. Goldhirsch a kol.: Indikace adjuvantní léčby karcinomu prsu: hlavní doporučení mezinárodního panelu expertů z 11. konference v St. Gallen 2009
  Jazyková korektura odborného lékařského příspěvku pro firmu Wolf & Company s. r. o.
 • Michael Strupp a kol.: Dlouhodobá profylaktická léčba atak vertiga u Ménièrovy choroby. Porovnání klinického efektu vyššího a nižšího dávkování betahistinu v otevřeném pokusu.
  Jazyková korektura lékařského článku pro Wolf & Company s. r. o.
 • Reklamní materiál firmy Dava
  Jazyková korektura letáku pro firmu Dost dobrý design s. r. o.
 • Případové studie firmy Kapsch
  Jazyková korektura pro Smart-fox.
 • KONE access – časopis pro zákazníky a obchodní partnery společnosti KONE
  Jazyková korektura magazínu pro společnost KV Print s. r. o.
 • Karcinom prsu
  Jazyková korektura odborné brožurky pro Wolf & Company s. r. o.
 • Jasná správa webu
  Jazyková korektura materiálů společnosti Dost dobrý design s. r. o.
 • Radnice a náměstí. České kuriozity III
  Jazyková korektura brožury, která vychází v Tim edici.
 • Jazyková korektura portfolia společnosti PR POINT s. r. o.
 • Tím spíš teď! Ale jen se správnými řešeními.
  Jazyková korektura brožurky firmy Kapsch pro společnost Smart-fox.
 • Margit Sandemová: Sága Prokletých
  Jazyková korektura pátého dílu rozsáhlé severské ságy pro nakladatelství Fragment.
 • Roberto Ferrari: Optimalizace léčby hypertenze a stabilní ischemické choroby srdeční: klinický důkaz pro fixní kombinaci perindopril/amlodipin
  Jazyková korektura lékařského článku pro Wolf & Company s. r. o.
 • Logomanuál Velkopopovický Kozel
  Jazyková korektura logomanuálu pro společnost Dost dobrý design s. r. o.
 • Plicní arteriální hypertenze (PAH)
  Jazyková korektura plakátu pro společnost Wolf & Company s. r. o.
 • Brožura scanservice
  Jazyková korektura informativní příručky společnosti scanservice, a. s.
 • Internetové kluby pro znevýhodněné žáky
  Jazyková korektura článku pro společnost Erudis, o. p. s.
 • Rick Riordan: Percy Jackson a nestůry z moře
  Jazyková korektura sci-fi pro teenagery pro nakladatelství Fragment.
 • Vilém od jezera: Modrá
  Jazyková korektura a stylistická úprava knižního pokračování autorova debutu Babú.
 • HumaPen MEMOIR (Inzulinové pero)
  Jazyková a stylistická korektura návodu k použití pro farmaceutickou společnost Eli Lilly ČR, s.r.o.
 • Porozumějte diabetu 2. typu
  Jazyková korektura plakátu pro společnost Wolf & Company s. r. o.
 • Tisková zpráva Eastman Kodak
  Jazyková korektura tiskové zprávy pro scanservice a. s.
 • Přemysl Pergler: Bloková metoda. Návod k přípravě podkladů pro strategická rozhodnutí
  Jazyková korektura brožury pro KV Print s. r. o.
 • Jindřich Mrzena: Kubánská raketová krize
  Jazyková korektura bakalářské práce.
 • Zpráva o stavu vysílání a činnosti rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2008
  Jazyková korektura tiskové zprávy pro Sprinter – studio s. r. o.
 • Margit Sandemová: Sága prokletých – Touha
  Jazyková korektura čtvrtého dílu rozsáhlé severské ságy pro nakladatelství Fragment.
 • Václav Kýzl: Letem mým světem podruhé
  Jazyková korektura knížky přísloví pro Dost dobrý design s. r. o.
 • Klonální evoluce u chronické lymfatické leukemie
  Jazyková a stylistická korektura odborného lékařského textu.
 • Ambrisentan v léčbě plicní arteriální hypertenze
  Jazyková a stylistická korektura lékařského článku s podtitulem Výsledky randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické studie účinnosti ambrisentanu při plicní arteriální hypertenzi – studie ARIES-1 a ARIES-2 pro společnost Wolf & Company s. r. o.
 • Zdeněk Durek: Paměti záchodové mísy
  Jazyková korektura pro nakladatelství Fragment.
 • Standard
  Jazyková korektura kladenského inzertního čtvrtletníku pro Dost dobrý design s. r. o.
 • Systém péče o zákazníky společnosti SAAB
  Jazyková korektura uživatelské příručky.
 • Hypotéka bez rizika (nový internetový portál)
  Jazyková korektura memoranda.
 • Ing. Zdeňka Vlčková: Konkursní řízení ve společnosti Textilana, a. s.
  Jazyková korektura bakalářské práce.
 • Žraloci a ostatní predátoři oceánu
  Jazyková korektura a stylistická úprava publikace pro nakladatelství IMP.
 • Margit Sandemová: Sága prokletých – Propast
  Jazyková korektura třetího dílu rozsáhlé severské ságy pro nakladatelství Fragment.
 • Christina Curwen a kol.: Medvědi
  Jazyková a stylistická korektura encyklopedie pro mezinárodní nakladatelství IMP.
 • Máte diabetické dítě. Malý průvodce pro rodiče
  Jazyková korektura a stylistická úprava brožury pro farmaceutickou společnost Eli Lilly ČR, s.r.o.
 • Penzijní plán APF
  Jazyková korektura a stylistická úprava odborného textu pro společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s.
 • Milé děti, pojďte s námi za písničkou
  Jazyková korektura cvičebnice hudební výchovy pro nejmenší.
 • Zdeňka Diňová: Analýza vybraných učebnic českého jazyka pro střední školy
  Jazyková korektura a stylistická úprava závěrečné práce.
 • Marcela Svatošová: Štěstí; Příliš
  Jazyková korektura povídek.
 • Bruce Coville: Jerda Sůva, dračí chůva
  Jazyková korektura dětské fantasy pro nakladatelství Fragment.
 • Margit Sandemová: Sága prokletých – Hon na čarodějnice
  Jazyková korektura druhého dílu rozsáhlé severské ságy pro nakladatelství Fragment.
 • Margit Sandemová: Sága prokletých – Morová rána
  Jazyková korektura prvního dílu rozsáhlé severské ságy pro nakladatelství Fragment.
 • Bruce Coville: Příšery z Barabizny
  Jazyková korektura dětské fantasy pro nakladatelství Fragment.
 • Marie Richterová: Aplikace metod rozpoznávání v oblasti speciální analýzy signálů
  Jazyková korektura habilitační práce.
 • Stano Pekár, Marek Brabec: Moderní analýza biologických dat. 1. Zobecněné lineární modely v prostředí R.
  Jazyková a stylistická korektura matematicko-biologické příručky pro nakladatelství Scientia.
 • Právní otázky v automobilovém průmyslu. Právní mozaika v 7 lekcích.
  Jazyková korektura psaného kurzu pro IIR nakladatelství.
 • Kniha krásy pro správné holky (The Girls' Book of Glamour. A Guide to Being a Goddess)
  Jazyková korektura knihy pro nakladatelství Fragment.
 • Zdeněk Durek: Abtil Dom
  Jazyková korektura románu pro nakladatelství Fragment.
 • Projektová příručka Operačního programu Praha – Adaptabilita
  Formální úprava a jazyková korektura příručky pro Magistrát hl. města Prahy.
 • Petr Hemmerle: Exor
  Redakční úpravy připravovaného románu.
 • Manuál Operačního programu Praha – Adaptabilita
  Jazyková korektura pro Magistrát hl. města Prahy.
 • Petr Hemmerle: Kniha duchovních úvah
  Jazyková a stylistická korektura ezoterického textu.
 • Zdeněk Durek: Bomby a bonbony
  Jazyková korektura pro nakladatelství Fragment.
 • Tichoplav V. J., Tichoplavová T. S.: Velký převrat. Na prahu jemnohmotného světa.
  Jazyková korektura pro nakladatelství Eugenika.
 • Mikhail Naimy: Kniha Mirdad. Podivuhodný příběh kláštera, kterému kdysi říkali Archa.
  Redakční úprava knihy pro Eugeniku.
 • John Lutz: Exmanželka
  Redakce knihy pro nakladatelství Domino.
 • Vilém od jezera: Babú
  Formální úprava a jazyková a stylistická korektura knižního debutu.
 • Thomas Brezina: Kočka Katie
  Jazyková korektura dívčího románu se sci-fi prvky pro nakladatelství Fragment.
 • Dmitrij Veriščagin: Utváření
  Redakční úprava knihy pro Eugeniku.
 • Dorothy Koomson: Děvčátko
  Redakce knihy pro nakladatelství Domino.
 • Miroslav Skačáni: Pomóc! Trpím depresí!
  Redakce beletristického textu určeného jako první pomoc všem, kteří trpí depresemi. V říjnu vydá nakladatelství Eugenika.
 • Viktor Firsov: Kdo jsi? V čem spočívá tvoje štěstí? Astrologický průvodce zemí charakterů (Vzdušná znamení). Propojování horoskopů.
  Redakce knihy pro nakladatelství Eugenika.
 • Korektura Psaných kurzů pro IIR nakladatelství
  Jazyková korektura 32 publikací o 60 až 160 stranách. Publikace jsou zaměřeny na vzdělávání v oblastech práva, managementu apod.
 • Karin Slaughter: Triptych
  Redakce knihy pro nakladatelství Domino.
 • Gennadij Malachov: Lék z vlastní čistírny. Urinoterapie – teorie.
  Jazyková korektura knihy, kterou k vydání připravuje Eugenika.
 • Martina Cole: Procitnutí
  Redakce knihy pro nakladatelství Domino.
 • Béowulf
  Jazyková korektura prozaického přepisu hrdinského eposu pro nakladatelství Fragment.
 • Dmitrij Veriščagin: Osvobození. Jak se stát odolný vůči nemocem a neúspěchům.
  Redakce knihy pro Eugeniku.
 • Sun Light: Bible štěstí
  Korektura knihy, kterou vydá Eugenika.
 • Gennadij Malachov: Léčivá detoxikace hladem
  Korektura knihy pro Eugeniku.
 • Christopher Vasey: Příručka detoxikace. Zbavte se toxinů a buďte zdraví a silní.
  Redakce knihy, kterou vydá Eugenika.
 • Zdeněk Durek: Donchuánky
  Jazyková korektura knihy, kterou k vydání připravuje nakladatelství Fragment.
 • Vladimír Laubert: Přirozená mysl
  Stylistická a jazyková úprava překladu knihy, kterou vydá nakladatelství Eugenika.
 • Arnold Mindell: Kvantová mysl a léčba
  Redakce knihy, která vyjde v Eugenice.
 • Donna Leonová: Velká voda
  Jazyková korektura detektivky. Nakladatelství Fragment.
 • Keith Sherwood: Vědomí karmy a čakrové uzdravování
  Jazyková korektura publikace pro nakladatelství Eugenika.
 • Kybalion
  Korektura studie o hermetické filozofii starého Egypta a Řecka. Vydá Eugenika.
 • Vadim Zeland: Transurfing aneb Ovlivňování reality. Stupeň V: Jablka padají do nebe.
  Redakce knihy pro nakladatelství Eugenika.
 • Jaroslava Ankha Rýdlová: Kyvadlo času. Deník z toulek po minulých životech
  Jazyková a stylistická úprava publikace, kterou vydala Eugenika.
 • Gennadij Malachov: Jak obnovit energetickou rovnováhu organizmu
  Redigování knihy pro nakladatelství Eugenika (2007).
 • Sun Light: Energie myšlenky. Umění tvůrčího myšlení.
  Jazyková korektura knihy. Eugenika 2007.
 • Bernard de Wetter: Ohrožená zvířata
  Jazyková korektura dětské encyklopedie zvířat, kniha vyšla v nakladatelství Fragment v roce 2006.
 • Pavel Káňa: Základy veřejné správy
  Jazyková korektura učebnice veřejné správy, kterou vydalo nakladatelství Montanex roku 2006.
 • Vadim Zeland: Transurfing aneb Ovlivňování reality. Úprava skutečnosti.
  Redakce knihy, která vyšla v nakladatelství Eugenika roku 2006.
 • Nigel Thomas: Vojáci finsko-sovětské zimní války 1939–1940
  Jazyková a stylistická úprava knihy, kterou vydalo nakladatelství Montanex roku 2006.
 • Deborah Chancellor: Ilustrovaný dětský atlas světa
  Jazyková korektura ilustrovaného atlasu. K vydání připravuje Fragment.
 • Werner Lička, Jiří Magnusek: Profese: Fotbalista. Kniha první
  Jazyková a stylistická úprava knihy pro nakladatelství Montanex (2006).
 • Werner Lička, Jiří Magnusek: Profese: Fotbalista. Kniha druhá
  Korigování publikace. Vydalo nakladatelství Montanex v roce 2006.
 • Robert Urgela: Jak prohrávat s potěšením
  Úprava překladu ze slovenštiny, redakční práce na knize, stylistická a jazyková korektura publikace pro nakladatelství Eugenika.
 • Petr Uspenskij: Tertium Organum – třetí pokus o vysvětlení podstaty lidského bytí. Zrození výjimečného člověka.
  Redakce knihy pro Eugeniku. Kniha vyšla v roce 2006.
 • Sirma Zidaro-Kounová:Česko-bulharská konverzace
  Jazyková korektura slovníku, který vydal Montanex v roce 2006.
 • Robert Hand: Tranzity – životní cykly pro moudrost a úspěch. Díl 2: Venuše a Mars.
  Redigování publikace pro Eugeniku.
 • Jana Folprechtová, Eva Křečková: Jazykové a komunikativní hry v ruštině
  Jazyková korektura skript pro Montanex (2006).
 • Patrick Carman: Temné hory – Elyonova země
  Jazyková korektura. Kniha vyšla v nakladatelství Fragment v roce 2006.
 • Helena Rerichová: Karmická setkání
  Redakce knihy pro Eugeniku (2006).
 • Jiddu Krišnamurtí: Otázky a odpovědi
  Redigování publikace, která vyšla v nakladatelství Eugenika roku 2005.
 • Lunární kalendář pro rok 2006
  Jazyková a stylistická úprava překladu. Kalendář vyšel v Eugenice v roce 2005.
 • Christopher Berry-Dee: Sdílené šílenství. Zpověď sériových vrahů.
  Redakce knihy pro nakladatelství Koala, jež vyšla v roce 2005.
 • Christine Jette: Léčení s tarotem
  Redakční příprava knihy pro Eugeniku (2005).
 • Judita Peschlová: Tarot v povolání
  Redigování publikace, kterou vydala Eugenika v roce 2006.
 • Robert Hand: Tranzity – životní cykly pro moudrost a úspěch. Díl 1: Slunce a Měsíc
  Redakce knihy pro nakladatelství Eugenika. Vydána v roce 2005.
 • V. P. Šutov: Zákony zdraví. Nic není náhoda
  Redigování publikace, která vyšla v nakladatelství Eugenika roku 2005.
 • Aktualizace strategického plánu mikroregionu Litovelsko na období 2006–2013
  Jazyková korektura projektu pro CpKP střední Morava (Centrum pro komunitní práci).
 • Jelena Konstantinovová: Astrologie rodové, rodinné a individuální karmy
  Redakční úpravy publikace, která vyšla v Eugenice roku 2005.
 • Taťjana Tichoplavová, Vitalij Tichoplavov: Brány pro duše
  Jazyková korektura. Vydalo nakladatelství Eugenika v roce 2004.
 • Anatolij Někrasov: Egregory. Strážní andělé?
  Redigování knihy pro Eugeniku (2005).
 • J. D. Macdougall: Stručné dějiny planety Země: kámen a život, oheň a led
  Vytvoření a zpracování rejstříku. Dokořán, 2004.
 • El’ Tat: Lék pro vaši duši. Když duše kráčí za světlem
  Redakce knihy. Vydala Eugenika roku 2004.
 • Helena Rerichová: Jak nás ovlivňuje vlastnění věcí
  Jazykové, stylistické a redakční úpravy publikace, kterou vydala Eugenika roku 2005.
 • MUDr. Tatiana Roška: Léčivé obrazy vědomí
  Redakce knižního díla pro nakladatelství Eugenika (2005).
 • Grigorij Kvaša: Etapy života podle čínské astrologie
  Redigování knihy pro Eugeniku. Dílo vyšlo v roce 2005.
 • Damien Downing, Jean Celle: Slunce – zdroj života a zdraví
  Redakční práce na knize pro nakladatelství Eugenika (2005).
info@bezchip.cz
2006–2017 © Bezchip