Blog uživatele Petra Přečková

10 nejčastějších chyb v diplomových a bakalářských pracích

Bakalářské a diplomové práce by měly mít jistou úroveň. Od studentů, kteří odevzdávají své závěrečné práce, se očekává, že zadaná témata svých prací zpracují pořádně, pečlivě a kvalitně, že jejich práce bude v něčem přínosná.

Proč se říká kotlíková dotace?

Nechápu a nerozumím tomu, proč ministři, poslanci, senátoři, starostové aj. užívají slovní spojení kotlíková dotace. Jsem z toho „malinko“ zmatená a mám pořád takový pocit, že něco tady nehraje.

Víte, proč se říká policistům chlupatí?

Nedávno jsem v jedné knize narazila na výraz „chlupatí“ ve vztahu k označení policistů. Nedalo mi to, a snažila jsem se dozvědět, jaký je pravý význam tohoto výrazu.

Pravopisná podoba reklamních sloganů

Pravopisná podoba současných česky psaných reklamních sloganů, které na mě hledí z billboardů, stránek časopisů, fasád domů, výloh obchodů, televize apod., stojí rozhodně za zmínku.

Vyšla Akademická příručka českého jazyka: kniha pro lidi z oboru i laiky

V únoru 2014 vyšla Akademická příručka českého jazyka, kterou jsem netrpělivě vyhlížela již ke konci roku 2013. Původně totiž bylo její vydání naplánováno na prosinec 2013.

Užíváte v běžné řeči výraz eklovat se?

Nedávno jsem trávila dovolenou v Libereckém kraji a při rozhovoru s jednou místní obyvatelkou jsem se dostala do situace, do které jsem se pravidelně dostávala na studiích v Ostravě.

Víte, proč se říká brouzdat či surfovat po internetu?

Když se někoho, kdo sedí u počítače, zeptáte, co právě dělá, pak nejčastější odpovědí bude, že surfuje na internetu nebo že brouzdá po internetu (tedy pokud zrovna nehraje hry, nepíše závěrečné práce do školy, nesestavuje výroční zprávy, nezpracovává finanční analýzy, nevytváří složité grafy apod.).

Pravopis přídavných jmen dceřiný, dceřiná

Přídavné jméno dceřiný se píše s jedním n, ačkoli se v psaných textech běžně vyskytuje i podoba se dvěma n. Správná, tedy jediná možná varianta je však dceřiná společnost, dceřiná buňka, dceřiná firma, v žádném případě tudíž nelze psát dceřinná.  

Pravopis slov téma a tematika a od nich odvozených slov

Ve svém dnešním příspěvku se budu zabývat rozdílným psaním podstatných jmen téma a tematika a od nich odvozených slov. Rozdíl spočívá v užití délky samohlásky e (v prvním případě píšeme dlouhé e, ve druhém krátké e).

Psaní přejatých slov

Slova přejatá z cizích jazyků tak nějak automaticky (resp. častým používáním) přecházejí do našeho vyjadřování, aniž bychom se nad nimi vůbec pozastavovali. Jsou součástí naší mluvy a používáme je zcela běžně. Kámen úrazu nastává ve chvíli, kdy tato slova potřebujeme napsat. Častokrát tápeme, jak tyto počeštěné výrazy psát.

info@bezchip.cz
2006–2017 © Bezchip