Jazykový blog

Co robimy? Zajdimy do babky či na bazen?

Již nadpis předurčuje, čemu se budu ve svém příspěvku věnovat. Řeč bude o dalším ostravském svérázu, kterým je místní pojetí adverbiale loci.

Stěží lze vymyslet něco, co půjde tak ztěžka jako pravopis slova stěží

Při provádění jazykových korektur jsem před časem narazila na nesprávně napsané slovo, a to příslovce „ztěží“, jehož chybná pravopisná podoba není nikterak ojedinělá. S tímto nespisovným grafickým záznamem se jako jazyková korektorka setkávám jak v knihách či webových článcích, tak tištěných periodikách.

Sejdeme se naproti „Nové radnice v Ostravě“?

Jedním z mých prvních příspěvků na jazykovém blogu byl článek o chybném spojení prepozice kvůligenitivu (kvůli mého syna, kvůli vás apod.), které se vyskytuje nejen na Ostravsku. Jediná správná vazba předložky kvůli je se třetím pádem (kvůli vám).

Užití slova vyjímka není v psaných textech nijak výjimečné

Ačkoli by se mohlo zdát, že v dnešní době je už pravopisná podoba podstatného jména výjimka zažitá, tak stále se ještě najdou takoví „neználci“ (a je jich skutečně hodně), kteří při zápisu tohoto slova neváhají a automaticky jej píšou jako vyjímka (a stejně tak zapisují i slova od něj odvozená – vyjímečně, vyjímečný aj.).

Jazyková korektura slov výhrůžka, vyhrůžka, výhružný, výhrůžně

Dnes se zaměřím na pravopis substantiva výhrůžka a od něj odvozených adjektiv a adverbií. V mnoha textech se totiž setkávám s tím, že psaná podoba uvedeného podstatného jména je nejednoznačná. Někdo píše výhrůžka, jiný užívá zase výhružka, další považuje za jedinou kodifikovanou variantu slovo vyhrůžka. Tak jak je to tedy správně?

Psaní velkých písmen na začátku slov Velikonoce, Vánoce

Ačkoli Velikonoce přijely na bílém koni a jaro je v nedohlednu, nic to nemění na tom, že nastal čas velikonočních přání a všeho, co k tomu patří. Barvení a zdobení vajíček, velikonoční výzdoba, pletení pomlázek i karabáčů, pečení velikonočních perníčků, bohatá výslužka pro koledníky i vřelé pohoštění pro naše známé a blízké – to vše představuje velikonoční svátky.

Oprava interpunkce. Vložená věta vedlejší.

Při provádění jazykových korektur se pravidelně setkávám s chybějícím interpunkčním znaménkem (v tomto případě čárkou) v souvětích.

Státní zástupce navrhnul změnu. Je v textu chyba, kterou je nutné opravit?

Lze psát, že nejvyšší státní zástupce navrhnul zprostit funkce obviněného, nebo je spisovný tvar příčestí činného u sloves vzoru tisknout pouze navrhl? Jaká podoba příčestí minulého u sloves 2. třídy vzoru tisknout je ta správná?

Korektura textů – psaní uvozovek

Nejen při čtení textů a článků zveřejněných na internetu, ale i při čtení tištěných knih mě neustále překvapuje (a setkávám se s tím opravdu na každém svém kroku), že někteří autoři, redaktoři či korektoři neumějí správně napsat uvozovky (ať už se jedná o dvojité 9966, nebo o jednoduché 96).

Jazykové korektury v praxi aneb „tchýně mně děsně štve“

Před týdnem jsem na internetu narazila na vtip o tchyních. „Že nevíte, z čeho vzniklo slovo tchyně? No přece ze slov tchoř a svině!“ Opravdu jsem se zasmála, ale ne tak vtipu samému jako všem těm hláškám v diskusi, která následovala dále.

info@bezchip.cz
2006–2017 © Bezchip