Logo služby Bezchip.cz
I Vaše texty mohou být bez chyb.

Jazykové korektury, oprava pravopisu, stylistické úpravy textů v češtině.

Jazyková korektura

Povídání o jazykové korektuře českých textů.

Jazykové korektury pro firmy a instituce

Jazyková korektura katalogu, prospektu, brožury, výroční a tiskové zprávy, webové stránky, manuálu, obchodního dopisu, firemní pozvánky atd.

#Jazyková korektura

Bezchip.cz | 10. 09. 2008, aktualizováno: 22. 07. 2020