stylistika

10 nejčastějších chyb v diplomových a bakalářských pracích

Bakalářské a diplomové práce by měly mít jistou úroveň. Od studentů, kteří odevzdávají své závěrečné práce, se očekává, že zadaná témata svých prací zpracují pořádně, pečlivě a kvalitně, že jejich práce bude v něčem přínosná.

info@bezchip.cz
2006–2017 © Bezchip