Jazykové korekury pro jednotlivce

Jazyková korektura diplomové, bakalářské, seminární, závěrečné, disertační a habilitační práce. Kontrola pravopisu pro autory, novináře a soukromé osoby.

Opravíme Vám pravopis a provedeme stylistickou úpravu jakéhokoliv textu.

Sleva pro studenty

Máme dlouholeté zkušenosti s jazykovou korekturou studentských prací, především bakalářek a diplomek. Víme, že ne každý student je v mateřském jazyce dostatečně kovaný. Dokonce i ti jazykově zdatnější se v tak rozsáhlém textu, jako je bakalářská nebo diplomová práce, velmi často dopustí nějaké té hrubky.

Víme to, protože tyto texty pravidelně korigujeme :)

Zároveň si ale dobře uvědomujeme, že člověk studující mívá omezené finanční zdroje a napjaté rozpočty.

Rozhodli jsme se proto, že studentům pomůžeme. Na korekturu každé diplomové nebo bakalářské práce poskytujeme studentům výraznou slevu oproti standardní ceně.

Jazyková korektura bakalářské nebo diplomové práce

Pravopis a gramatika: 22 Kč/NS
Kompletní jazyková korektura včetně stylistické úpravy: 30 Kč/NS

info@bezchip.cz
2006–2017 © Bezchip